Expertmeeting Building Holland

Tijdens Building Holland 2017 werden dit jaar grote maatschappelijke opgaven belicht waarbij specifiek aandacht werd geschonken aan de circulaire economie die nieuwe marktperspectieven creëert. Op de laatste dag van de druk bezochte beurs organiseerde Rexel Nederland B.V. een expertmeeting met specialisten uit de bouw- en vastgoedsector en deed een beroep op samenwerking in de keten.

Hybride leveren aan de markt
Aanleiding voor de expertmeeting vormden de ervaringen van Rexel, toonaangevend in de distributie van elektrotechnische materialen en New Horizon, die risicodragend de regie voert over processen om circulair te ontmantelen. De circulaire verkooppropositie van deze samenwerkende organisaties heeft als doel de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote stap vooruit te helpen waarbij de commitment aan “Het nieuwe bouwen” voorop staat (LEAN, circulair en energieneutraal). New Horizon doet dit onder andere door te oogsten in plaats van te slopen. Dit leidde reeds tot referentieprojecten als het ABN AMRO gebouw aan de Zuidas. New Horizon gebruikte hiervoor materialen uit Urban Mining (ontmanteling en hergebruik van gewonnen materialen), terwijl Rexel de nieuwe materialen leverde.

Expertmeeting voor executives
Erik Koremans (Rexel), voorzitter van de conferentie: “De circulaire verkooppropositie in ontwikkeling raakt alle geledingen in de bouwketen terwijl de circulaire economie, gericht op het organiseren van materiaalstromen waardebehoud creëert.  Circulair bouwen en circulair renoveren gaan een kentering teweegbrengen die van invloed zal zijn bij een ieder in de keten.”

Ketensamenwerking
Dat de keten fundamenteel gaat veranderen wordt volgens de experts helder gesteld door de nieuwe spelers, een ander tempo, de veranderende waarde en gewijzigde rollen van bijvoorbeeld architect en aannemer. Martin Verdegaal (Rexel): ”Het is van belang dat we niet denken in beperkingen, het is tijd om het moment te pakken en uit te spreken dat we het zo gaan doen.” Als voorbeeld voor duurzaam bouwen wordt opnieuw The Edge genoemd, het gebouw wat meer levert dan het vraagt. De vraag rijst of circulaire omwenteling ook mogelijk is in bestaande gebouwen. Michel Baars (New Horizon): ”Samenwerken in andere business mogelijkheden is noodzaak. Niet alleen bij bouwen maar ook bij renovatie. Daarbij is er bij renovatie meer vrijheid om gebruikte materialen toe te passen. Wanneer wij teruggewonnen materialen hergebruiken, is de CO2 footprint nul.”

Van lineair naar circulair
”De economie moet van lineair naar circulair”, aldus Petran van Heel, namens eindgebruiker ABN AMRO: ”In een circulair proces gaan grondstoffen niet verloren, maar worden onderdeel van grondstofkringlopen.”Michel Baars stelt dat New Horizon 15% goedkoper oogst dan de reguliere markt, en dit goedkoper wordt tot er een moment van break-even komt waarop op sloopwerkzaamheden geboden wordt. Er worden concurrende materialen ingezet waarop garantie wordt gegeven. Dit wordt momenteel ook voor opdrachtgever Woonbron uitgevoerd, die terug geleverd wordt. “Wij ontmantelen gebouwen met behoud van de waarde van grondstoffen en materialen.”

Innovatie in een aantrekkende markt
De vastgoedmarkt herkent de sterke signalen die vanuit noodzaak vragen om innovatie. Zo zal de ING geen herfinancieringen afgeven wanneer de labelling van een kantoorpand niet optimaliseert. Het verduurzamen is geen luxe meer, maar noodzaak.  Jacques Bresser (Tetris): ”Wanneer de markt aantrekt, kan men innovatiever gaan werken.” Was voorheen sturen op operationel excellence de stelling, met de wijzigende structuur ligt de focus nu weer op omzet en rendement. Jacques Bresser vervolgt: ”Innovatie kan in kleine stappen geïmplementeerd worden, de optelsom leidt tot de werkelijke innovatie die gecreëerd wordt door de juiste mensen met de juiste mindset met elkaar aan tafel te zetten.”

Samenwerken op integrale wijze
Samenwerking tussen startups en grownups wordt uitgevoerd bij BlueCity, de circulaire voorbeeldstad. Organisaties brengen hun reststromen samen zodat het afval onderdeel wordt van de opbouw. Gerrit Jan Theunissen (Traject Vastgoedmanagement) is kritisch: ”Gevestigde partijen dienen zich flexibeler op te gaan stellen en kennis te delen, circulariteit van materialen is immers gebaseerd op kennis. Er zal integraal moeten worden samengewerkt.” Eelco Hoet (JLL) beaamt: ”Succesvolle startups dienen inderdaad ondersteund en geactiveerd te worden door de gevestigde partijen, zodat er flexibel met de mogelijkheden, kennis en middelen omgegaan kan worden.” Petran van Heel sluit zich hierbij aan: “Een startup is weliswaar wendbaar, maar kan het nooit alleen. Er is altijd een grote opdrachtgever nodig.” Michel Baars reageert dat het inderdaad gaat om het verkrijgen van externe kennis en het managen van dit proces, zodat een koppeling gemaakt kan worden met grownups om de verbinding succesvol te laten zijn. Erik Koremans verbindt door te stellen dat kennis groeit door het te delen, zodat barrières overwonnen kunnen worden.

Circulaire economie en duurzaamheid
“Duurzaamheid met een business model is circulair bouwen”, stelt Rob van Groningen (Knauff),
”Bedrijven kijken naar eigen processen en ketenintegratie, waarbij ook het proces groen dient te zijn, en niet een productpaspoort.” Ook Erwin Bel (Legrand) reageert enthousiast: “Het is terminologie, maar ik ben blij met het initiatief. Zelf denk ik meer in parallelle processen. Alles komt uit bij kennis delen.” Baars stelt voor de beleving van duurzaamheid te vertalen naar 3.0, “We willen immers altijd het nieuwste type, dus moeten we met elkaar toewerken naar de (meer)waarde. Wanneer we de circulaire economie omarmen vanuit de business-as, dan kan het echt heel snel gaan.”

Het nieuwe verdienmodel van Urban Mining
We worden allen geraakt door het circulaire model en de mogelijkheden die dit biedt. “Rexel heeft reeds oplossingen aangebracht in samenwerking met New Horizon.”, aldus Ton de Win (Electroned). Martin Verdegaal: ”Dat klopt, wij doen dit door gebruik te maken van het operationele apparaat en door partijen effectief samen te brengen.” Rob van Groningen knikt instemmend: ”Bestaande structuren worden nu doorbroken, businessmodellen worden anders ingelezen en ingezet. Het nieuwe verdienmodel wordt hiermee gerealiseerd, zeker ook door de besparingen.” Jos de Groot (Schneider) vult aan: ”Gebruikers en leveranciers zijn verantwoordelijk voor de grondstoffen, we dienen allen onze rol hierin te nemen.” Baars is het met de aanwezigen eens: ”Wij zien de stad als bron, waarbij de bebouwde omgeving ons magazijn is, vol bruikbare grondstoffen. Het is tijd om circulaire economie te omarmen. Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen meer waren: Er ontstond een beter alternatief!”

Erik Koremans: ”Het gaat bij rebuilding the future om de wijzigende mindset en de nieuwe wijze van invulling geven aan ontstane problemen. Hiermee creëren we in de keten, in nauwe samenwerking, concrete oplossingen en leren we om de mogelijkheden met elkaar te benutten en te implementeren in de bestaande businessmodellen. Namens Rexel dank ik de executives die vandaag samen spraken over de wijze waarop wij door samenwerking de circulaire economie verder gaan brengen!”

Als dank voor de input en aanwezigheid werden aan de gasten persoonlijk gesigneerde boeken van architect Thomas Rau uitgedeeld (Material Matters). Rau behaalde daags ervoor de 3e plaats in de ANB AMRO Duurzame 50, een eervolle vermelding in de rij van de meest invloedrijke duurzame personen in de bouw- en vastgoedsector in Nederland.

door Claudia van Haeften MBA RVGME (VHCM, www.vhcm.nl)

Note: Meer bekijken? https://youtu.be/ENAp2Sno63E

Wereldprimeur op Provada voor Rutte Groep en New Horizon Urban Mining

CRUSHED-40-e1425601698208

Tijdens de Provada in de RAI in Amsterdam op 5 juni a.s. om 10:30 uur lanceren familiebedrijf Rutte (Rutte Groep) […]

Lees verder

Urban Mining Community 17 mei a.s. gelanceerd

VAL_3999

Op 17 mei a.s. vindt in Circle in Amsterdam de lancering van de Urban Mining Community plaats. Een half jaar […]

Lees verder

New Horizon supplier UP-store

WhatsApp-Image-2018-04-16-at-12.56.10-400×225

New Horizon Urban Mining fungeert als supplier voor de UP-store. Materialen uit sloopwerken die niet B2B ingezet kunnen worden, worden […]

Lees verder

HET URBAN MINING COLLECTIVE EN NEW HORIZON URBAN MINING NAAR PROVADA

Future now

Zowel het Urban Mining Collective als New Horizon Urban Mining zijn dit jaar weer te vinden op de grootste vastgoedbeurs […]

Lees verder

New Horizon in magazine Wintergasten

Wintergasten COVER LOS HR

Het magazine Wintergasten vraagt tekst en uitleg aan Michel Baars, “een bevlogen rebel”. Ook hij maakt de stad met zijn […]

Lees verder

Sagenbuurt in Rotterdam fase 3a en 3b

1200px-Rotterdam-zuid

De Sagenbuurt in Rotterdam valt ook onder het contact dat New Horizon afsloot met Woonbron. In dit project gaat het […]

Lees verder

Colijnstraat Dordrecht fase 3

P1010018_1

Voor woningcorporatie Woonbron ontmantelt New Horizon 88 wooneenheden aan de Colijnstraat in Dordrecht. De woningen worden volledig ontmantelt. Inmiddels is het asbest verwijderd […]

Lees verder

Dealingroom ABN AMRO Amsterdam

IMG_0168

Op het hoofdkantoor van de ABN AMRO op de Zuidas in Amsterdam realiseerde New Horizon vier vergaderruimtes. Deze zijn volledig […]

Lees verder

The Green Village

TU Delft_1

Op het terrein van The Green Village van de TU Delft staat een bijgebouw dat moet wijken voor nieuwbouw. Het […]

Lees verder

Lancering Urban Mining Collective een feit

VAL_3999

Tijdens de Dutch Design Week (DDW), is op 26 oktober jl. het Urban Mining Collective (UMC) gelanceerd. Het nieuwe initiatief, […]

Lees verder