Wij slopen niet, wij oogsten!

Wij slopen niet, wij oogsten!

Visie en doelstellingen

“Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen meer waren. Er ontstond simpelweg een aantrekkelijker alternatief.”

Urban mining heeft de toekomst. Hoogwaardig hergebruik heeft de toekomst. Het slopen van (delen van) gebouwen wordt vooral gezien als een noodzakelijke maar vervelende kostenpost, een risico en een verstoring van het renovatie-, transformatie- of ontwikkelingsproces. Het kan anders volgens ons. Fundamenteel anders.

Het slopen van (delen van) gebouwen is van alle tijden. Omdat panden gedateerd zijn, niet meer voldoen aan de huidige eisen of simpelweg omdat een andere invulling nodig is op die plek. New Horizon Urban Mining creëert waarde uit de afvalstromen die daarbij vrijkomen. Wij hebben een groot aantal afnemers gemobiliseerd om uw sloopafval om te zetten in waarde. We kunnen uw grondstoffen dus goed gebruiken. Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in onze optiek dan ook niet, wij spreken over ‘ontmantelen’ en ‘grondstoffen’. Wij zien geen sloophout, wij zien nieuwe kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren.

Duurzaam slopen rendeert op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Ontmantelen en het circulair hergebruiken van grondstoffen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor nieuwe projecten in de maakindustrie. Het is zeker niet duurder, neemt niet meer tijd, het is ongelofelijk veel leuker en daarbij duurzamer. Wij geloven zó in ons product dat we risicodragend ondernemen. Samen maken we een nieuwe horizon!

Doelstellingen

• Wij brengen circulaire economie risicodragend in de praktijk.

• Wij gaan langjarige samenwerkingen aan met opdrachtgevers en partners.

• Wij creëren een continue vraag naar grondstoffen die uit renovatie-, transformatie- en sloopprojecten voortkomen.

• Wij leveren een continue stroom aan grondstoffen vanuit stedelijke ontwikkelingen aan de maakindustrie.