Wearthy MPG verbeteraar

De WEARTHY MPG-verbeteraar helpt o.a. architecten, woningcorporaties, aannemers en vastgoedontwikkelaars van nieuwbouwprojecten de MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te vergroten.

Sinds 2013 is volgens het bouwbesluit een MPG (afkorting voor ‘MilieuPrestatie Gebouwen’) verplicht bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning. De MPG maakt de milieu impact inzichtelijk van de toegepaste materialen in een gebouw. Hoe lager de MPG-waarde des te lager de milieu impact van het gebouw is. Met de MPG-berekening worden alle materialen uit uw bestek vertaald naar vergelijkbare producten, waarvan de milieu impact reeds in kaart is gebracht door middel van een LevensCyclusAnalyse volgens de Nederlandse Bepalingsmethode. Deze producten staan in de Nationale MilieuDatabase.

Vanaf 1 januari 2018 hanteert de overheid voor de MPG-waarde een maximumwaarde van € 1,- per m2 BVO voor nieuwbouwwoningen én nieuwe kantoren groter dan 100 m2. Dit bedrag in euro’s wordt ook wel de schaduwkosten genoemd. De komende jaren zal de overheid de MPG-waarde aanscherpen om daarmee de markt te dwingen duurzamere materiaalkeuzes te maken. Voor meer informatie met betrekking tot de MPG kunt u terecht op de website van de RVO.

De WEARTHY MPG-verbeteraar toont hoe de MPG van het huidige ontwerp verlaagd kan worden door het tonen van praktische product alternatieven. De scan beoordeelt de milieuprestatie van de reeds toegepaste materialen in het huidige bestek en geeft aan welke materialen vervangen kunnen worden voor duurzamere alternatieven op de markt. De scan toont daarbij de lagere MPG-waarde van het geoptimaliseerde ontwerp in totalen en per product alternatief. Wij adviseren de producten waarvan op dit moment de schaduwkosten in kaart zijn gebracht én die vergelijkbaar zijn met het door u toegepaste materiaal in de NMD. Wij doen dit op basis van de meest actueel beschikbare informatie. Wij zijn constant bezig ons advies uit te breiden en verder te ontwikkelen.

De WEARTHY MPG-verbeteraar is een initiatief in samenwerking met New Horizon. New Horizon heeft een brede groep partners aan zich verbonden in het Urban Mining Collective. De samenwerking maakt zo een breed assortiment aan alternatieven beschikbaar. De geadviseerde duurzamere product alternatieven bestaan dan ook voor een belangrijk deel uit het assortiment van het Urban Mining Collective. Zij brengen vrijgekomen materialen uit ontmantelde gebouwen op de markt, die zijn terug gebracht tot hoogwaardige producten voor de bouw. Circulaire materialen dus, waarbij materiaal- en kapitaalvernietiging wordt voorkomen door niet te slopen maar te oogsten.

De WEARTHY MPG-verbeteraar adviseert daarnaast duurzamere alternatieven op basis van onze jarenlange kennis en ervaring. NIBE heeft door de jaren heen een grote materialendatabase opgebouwd waarvan de milieu impact in kaart is gebracht (NIBE Milieuclassificaties, www.nibe.info). Wij geven op basis van de NIBE Milieuclassificaties niet één advies, maar tonen meerdere duurzame materiaalkeuze opties, zodat u zelf de afweging tussen de milieu impact, de kosten en esthetiek kunt maken.

Als uitgangspunt voor de WEARTHY MPG-verbeteraar dient u een MPG-berekening aan te leveren. Mocht u nog geen MPG in uw bezit hebben dan kunt u deze laten opstellen door een ingenieursbureau.

U kunt dit eventueel ook zelf doen via een van de gevalideerde rekeninstrumenten door SBK.

Wij hebben de voorkeur voor een aangeleverde berekening vanuit MPGcalc van DGMR, dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Vragen omtrent de WEARTHY MPG-verbeteraar kunt u sturen naar info@nibe.org.

Op aanvraag kunnen wij u, ter illustratie van wat u kunt verwachten als resultaat, twee voorbeeldberekeningen sturen van de Wearthy MPG-verbeteraar, te weten:

  • – Wearthy scan Referentie Industriehal
  • – Wearthy scan Referentie Rijwoning-Tussen

Naast de WEARTHY MPG-verbeteraar die zich focust op nieuwbouw, kunnen wij u ook helpen bij een duurzamere materiaalkeuze voor verbouw/renovatieprojecten.

BRON: NIBE

Terug naar actueel overzicht