Kennisdeling

Kennisdeling

Michel Provada 2016 klOnvoorwaardelijke kennisdeling is een niet weg te denken onderdeel van het circulaire gedachtegoed. Ik ben sterk overtuigd van de betere oplossingen die circulair ondernemen biedt. Door visie en niet in de laatste plaats door ervaring. Anderen laat ik dan ook graag zien waar New Horizon voor staat, hoe we te werk gaan en welk verschil we inmiddels maken in de circulaire wereld.

Door kennisdeling streef ik maximale impact na. Alleen op die manier kan mijns inziens een circulaire beweging in gang worden gezet. Ik moet tijd technisch echter wel selectief zijn en mijn lezingen zijn dan ook alleen voorbehouden aan professionals.

Vergoedingen voor een lezing komen geheel ten goede aan de Joyce Foundation.

Wilt u mij uitnodigen als spreker, neem dan contact met mij op.

Michel Baars
michel@newhorizon.nl