Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Circulogie - New Horizon NCOI

Circulogie

Om het portfolio te verrijken op het gebied van duurzaamheid en circulariteit heeft NCOI Opleidingen vooralsnog vier circulaire trainingen van New Horizon opgenomen in het opleidingen aanbod. New Horizon sloopt gebouwen op zo’n manier dat het materiaal hergebruikt kan worden. “Wij slopen niet, wij oogsten”, zegt directeur Michel Baars van New Horizon. Wij noemen dat ‘urban mining’. Dat betekent dat we gebouwen ontmantelen met als doel zoveel mogelijk materialen te oogsten voor hergebruik. “In onze ogen is ieder gebouw een donorgebouw.”

Michel Baars: “Onze invalshoek is dat we eerst voorkomen dat al die materialen die bij sloop vrijkomen zomaar weggegooid worden. Als wij sloopwerk aannemen, kunnen wij bepalen waar het materiaal naartoe gaat. Het is de bedoeling dat we met die materialen het gebruik van primaire grondstoffen, die uit de natuur worden gewonnen, terugdringen. Wij waren een alternatieve sloopaannemer die van zijn spullen af moest en zijn nu een producent en distributeur van circulaire bouwmaterialen geworden.”

Circulaire economie belangrijk
“Maar dan moet je wel zorgen dat je daar ook een afzetmarkt voor hebt. Anders heb je dat materiaal heel zorgvuldig uit een gebouw gehaald en heb je een heel magazijn vol bouwmaterialen, maar dan heb ik nog niets bereikt. Ik kan wel proberen mijn circulaire beton te verkopen aan woningcorporaties, maar als die niet snappen wat circulaire economie is en waarom dat belangrijk is, wordt het heel lastig om die producten te verkopen. Wat wij doen is een aanzienlijk deel van de winst die wij maken, investeren in wat wij noemen systeemverandering. En die systeemveranderingen zitten heel erg op de as van kennis en op de as van waardering. Dus we ontwikkelen nieuwe taxatiemethoden, nieuwe financieringsmodellen en nieuwe fiscale regelingen waardoor hergebruik aantrekkelijker wordt. We zijn dus echt een nieuw economisch model aan het engineren. Eigenlijk om de vraag naar die materialen te vergroten en daarmee nog veel meer slooppanden uit die afvalberg te redden.”

Er is dus een cultuurverandering nodig om die circulaire economie te realiseren. En daarvoor is weer kennis nodig. “En dat is ook de context van deze samenwerking. We willen de systeemverandering in gang zetten met de kennisontwikkeling vanuit NCOI met onze circulaire trainingen”, aldus Michel Baars.

Opleidingsbehoefte
Sven Tump, directeur NCOI Techniek & Veiligheid: “Wij hebben dat vaker aan de hand. Juist als er nieuwe ontwikkelingen zijn in de markt, ontstaat er een informatiebehoefte of een opleidingsbehoefte. We zien het steeds belangrijker worden en er ontstaan steeds meer nieuwe initiatieven en daar willen we graag op inspelen. Omdat er vraag ontstaat in de markt of omdat je die vraag juist wilt stimuleren. Kennis is daarbij heel belangrijk. We zetten daarom een aantal modules versneld in de markt. We willen die kennis beschikbaar maken voor alle werkenden.”

Erik Koremans, directeur van New Horizon Material Balance : “Wij kunnen met onze opgedane kennis input/invulling geven aan die opleidingsmodules die via een groot opleidingsinstituut als NCOI verder gebracht kan worden en daarmee maak je ook impact met een circulaire bouweconomie. Kennisdeling is daarbij essentieel.”

Doen waar we goed in zijn
“Zo doen we allebei waar we goed in zijn”, vult Michel Baars aan. “Het hele opleidingsdeel en het organiseren van de trainingen ligt bij NCOI. Wij brengen inhoudelijke kennis en ervaring in. Voor ons zijn de doelgroepen woningcorporaties, lokale overheden, projectontwikkelaars en bouwers cruciaal in de transitie naar een circulaire bouw- en vastgoedeconomie. Daar kunnen we nu met een opleidingspartner professioneel trainingen voor organiseren.”

Erik Koremans: “We beginnen vooralsnog met een paar opleidingen op het gebied van circulaire economie waarin allemaal specialisten aan het woord komen die hun kennis en ervaring ook in de opleidingsmodules worden samengebracht. Later zullen we de opleidingsmodules verder uitbreiden.”

Dit zijn de volgende 1-daagse trainingen:

Sven Tump: “Deze samenwerking is succesvol als we deze kennis in alle betrokken sectoren zo verspreid hebben dat mensen dit ook in alle stappen van de processen meenemen en er ook naar handelen. Daar willen we met NCOI aan bijdragen om hierin een versnelling te brengen. We willen uiteindelijk deze modules in ons erkende onderwijs en in onze vakopleidingen onderbrengen. Wij kunnen dit thema als opleider voor werkend Nederland in heel veel opleidingen laden en zo deze kennis verspreiden. Wij zijn ervan overtuigd dat die circulaire economie er komt omdat er geen andere oplossing is. Maar wij willen dat proces versnellen met het verspreiden van de juiste kennis.”

Circulogie
“We hebben ook de term circulogie bedacht voor de circulaire leer”, vult Michel Baars aan. “Met zo’n term kun je zorgen dat het ook bij iedereen in het hoofd blijft zitten. Dat is ook gebeurd met termen als urban mining voor het winnen van grondstoffen uit slooppanden en oogsten in plaats van slopen.”