Meer weten?

Contact

Rob van Lith

Manager circulaire samenwerkingen New Horizon

076 - 70 02 119

Mail Rob van Lith

MPG verbeteraar

Wilt u meer duurzame waarde uit uw gebouwen halen? De MPG verbeteraar helpt u daarbij. Deze unieke tool, ontwikkeld door New Horizon en NIBE, berekent de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) op basis van uw gebouwontwerp en de materiaallijst en helpt deze te optimaliseren.

In de transitie naar een circulaire economie stuurt de Nederlandse overheid onder meer op het verlagen van de CO2-uitstoot bij de bouw van gebouwen. Vanaf 1 januari 2018 moet nieuwbouw van woningen en kantoren voldoen aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG), anders verleent de overheid zelfs geen omgevingsvergunning meer. De komende jaren zal de overheid de norm verder aanscherpen om zodoende de vastgoedsector naar een meer circulair model te sturen. Verwacht wordt dat in 2019 de eerste bijstelling naar beneden zal plaatsvinden. In de Week van de Circulaire Economie 2019 introduceerden New Horizon Urban Mining en het NIBE de MPG verbeteraar. Deze scan maakt inzichtelijk welke circulaire materialen een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van de MPG-waarde. “We kunnen ons goed voorstellen dat het voor vastgoed-ondernemers en architecten lastig is om alle ontwikkelingen op dit vlak goed te volgen. Er komen immers iedere week wel nieuwe duurzame materialen op de markt. Met de MPG verbeteraar scannen we het gebouwontwerp en geven we concrete materiaaladviezen die de CO2-emissie verlagen. Door deze unieke aanpak kan de MPG-norm vaak goed worden gehaald, zonder het ontwerp aan te passen”, aldus Mantijn van Leeuwen, managing director van NIBE en Michel Baars, directeur/eigenaar van New Horizon Urban Mining.

Concurrentiestrijd in de bouw toegespitst op duurzaamheid
De MPG verbeteraar helpt architecten en projectontwikkelaars van nieuwbouw, transformatie- en renovatieprojecten om de MPG-waarde te optimaliseren en daarmee de kans op een omgevingsvergunning te vergroten. Het is bovendien de eerste tool die de vastgoedsector concreet helpt om CO2-uitstoot van materialen terug te brengen in de ontwerpfase van bouwprojecten. Voor elk nieuw te realiseren gebouw hanteert de overheid, nu nog, een bovengrens van 1 euro per vierkante meter voor kantoren en 0,8 per vierkante meter voor woningen (per 1 juli 2021). Dit zijn de (fictieve) kosten die gemaakt zouden moeten worden om de negatieve milieu-effecten ongedaan te maken. In de komende jaren zal de overheid deze MPG-waarde verder aanscherpen om daarmee de markt te dwingen tot het maken van meer duurzame materiaalkeuzes. De concurrentiestrijd in de bouw zal zich hierdoor steeds meer gaan toespitsen op duurzaamheid.

Duurzame alternatieven om MPG-waarde te verlagen
Wanneer een MPG-waarde te hoog uitvalt, kan op basis van het rapport van de MPG verbeteraar worden beoordeeld welke materialen vervangen kunnen worden door meer duurzame varianten. De eerste ervaringen zijn positief. In de berekeningen zijn er reducties van 10% tot wel 30% op de MPG-score gevonden. Zelfs de benodigde bestekteksten om de duurzame alternatieven te kunnen voorschrijven worden meegeleverd met de rapportage. 

Een deel van de circulaire materialen kan verkregen worden uit het assortiment van het Urban Mining Collective. In dit collectief zijn vooraanstaande bedrijven in de bouwsector verenigd met een zelfde circulaire missie; ze maken grondstoffen en materialen uit slooppanden geschikt voor hergebruik. Naast het inzichtelijk maken van circulaire alternatieven vergroot de MPG verbeteraar de kennis over mogelijkheden om meer duurzame keuzes te maken en daarmee de milieu-impact van (ver)bouwen in de toekomst te verkleinen. 

Nieuws

Material Balance • New Horizon • Urban Mining •

Aanscherping MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

Per 1 juli 2021 wordt de milieuprestatie voor nieuwe woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. Dit betekent dat er milieuvriendelijker en meer circulair moet worden gebouwd.

2 april 2021
Material Balance • New Horizon • Urban Mining Collective •

Wearthy MPG verbeteraar

De WEARTHY MPG-verbeteraar helpt o.a. architecten, woningcorporaties, aannemers en vastgoedontwikkelaars van nieuwbouwprojecten de MPG-waarde te optimaliseren.

3 maart 2021
Material Balance • New Horizon • Urban Mining •

Wearthy MPG wordt volop ingezet door architecten

Circulair ontwerpen neemt een vlucht en begint vaak bij weten welke circulaire en duurzame bouwmaterialen er op de markt zijn. Architecten en ontwikkelende aannemers maken steeds vaker gebruik van de Wearthy MPG Scan.

31 augustus 2020