New Horizon Social Impact

New Horizon Social Impact

Harry Wesseling

Harry Wesseling is directeur van New Horizon Social Impact. De bedrijfseconoom noemt zich een sociale ondernemer. Mensen zijn belangrijk. Hij hielp meer dan 1000 werkloze mensen weer aan een baan. Voor zo’n 20 gemeenten zette hij een kringloop op. Zijn eigen bedrijf werd zo groot dat hij alleen nog maar aan het leiding geven was. Dat vond hij niks. Hij verkocht de onderneming en ging weer doen wat hij leuk vond: werken met mensen.

harry

New Horizon Social Impact is voor Harry Wesseling een ultieme droom: “Bij dit concept komt alles samen voor mij. Arbeid moet in mijn optiek anders georganiseerd worden en die mogelijkheid ligt hier. New Horizon Social Impact is de link van New Horizon naar het sociaal domein, waar duurzaamheid en duurzame (arbeids-) relaties de de boventoon voeren. Daarbij kunnen we er een eerlijk verdienmodel aan koppelen. Ik ben natuurlijk wel een moderne econoom…”

Visie
New Horizon Social Impact is een verbindende organisatie die toewerkt naar een circulaire economie. Het bedrijf is een transparant online/offline platform voor duurzame en sociale goederen en diensten. Dit doet zij mede door duurzaamheid en circulariteit dichter bij de burger te brengen.

Social Return
Een circulaire economie is in de ogen van New Horizon ook een inclusieve economie. Een inclusieve economie is een economisch systeem waarin sociaal kapitaal gewaardeerd wordt. Dit heeft een positieve impact op een samenleving waarin iedereen participeert naar vermogen. New Horizon Social Impact is het social return uitvoeringsbedrijf van New Horizon Urban Mining. Ons doel is het realiseren van meetbare sociale impact. We bieden onze oplossingen om deze reden behalve aan opdrachtgevers en partners ook aan derden aan. Als regisseur op het terrein van Social Return hoopt New Horizon Social Impact ook de spil te kunnen zijn in een netwerk van wat wij noemen Social-Impact-Werkplaatsen. Als we dat netwerk kunnen verbinden met onze businesspartners en anderen, dragen we effectief bij aan de zo noodzakelijke nieuwe economische orde. Daar waar mogelijk zullen we dat ook zichtbaar maken in de vorm van fysieke platforms of winkels.

Upstore
De fysieke UPstore winkels van New Horizon Social Impact stimuleren zowel hergebruik van goederen als de verkoop van circulaire producten. Goederen worden aangeleverd door de burgers en vervolgens op zowel Marktplaats als in een fysieke omgeving te koop aangeboden. De burger bepaalt zelf het door hem te ontvangen bedrag. De shopeigenaar verdient een percentage van de verkoopprijs.

Shopeigenaren zijn in dit concept verenigd in een coöperatie, de moderne manier van democratisch besturen die het gangbare franchisemodel vervangt . Deze nieuwe opzet is duurzaam georganiseerd en verbindt mensen met dezelfde werkzaamheden, waardoor samenwerken en samen investeren een direct voordeel oplevert. Het ligt in de bedoeling om in de toekomst vanuit ca. 50 winkels meerdere duurzame diensten te gaan verlenen.logo Social Impact 945x480

 

 

Social Impact

“Afval is de grondstof van de toekomst”

Woonbron

Woonbron is een wooncorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Kerntaak voor de […]

Lees verder