Wij slopen niet, wij oogsten!

Wij slopen niet, wij oogsten!

Over New Horizon

Wie we zijn

Wij zijn ondernemers met lef. Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is. Dat doen we risicodragend. Enerzijds omdat we rotsvast geloven in de circulaire economie als nieuw economisch model. Anderzijds omdat we als risicodrager ook echt beslissingen kunnen nemen.

Wij zijn doeners. We zijn dus volop bezig.

Netwerkorganisatie
New Horizon Urban Mining is een netwerkorganisatie. Wij maken gebruik van bestaande- en nieuwe ondernemingen. Met deze organisatievorm kunnen we snel en effectief komen tot noodzakelijke schaalgrootte. We worden niet geremd door operationele beperkingen of door gevestigde belangen.

Om te komen tot een maximale impact van het nieuwe model dat we introduceren, beschikken we over unieke kennis op het gebied van grondstoffen, contract- en risicomanagement. Onze samenwerking in de ketens bestaat uit financiering en deelnemingen, maar ook uit branding, sales en management.

We make a circular economy possible
Veel professionals kunnen hun agenda vullen met symposia en kennissessies met de Circulaire Economie als onderwerp. Ook wij vinden kennisdelen over dit onderwerp belangrijk. We doen dat dus ook dagelijks, onvoorwaardelijk. Toch zijn wij liever concreet bezig met ‘doen’. Met het vertrouwen van opdrachtgevers vergaren we ‘voorspelbaar volume’ aan materialen en grondstoffen die we de komende jaren kunnen oogsten uit de bebouwde omgeving. Met onze partners maken we nieuwe producten en creëren we nieuwe bedrijfsmodellen, zodat we een heel concreet assortiment kunnen aanbieden aan de markt. Door onze regierol over dit totale proces zijn we bovendien in staat ook sociaal een aanzienlijke impact te realiseren.

We creëren (nieuwe) banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden de realisatie van deze SROI oplossingen concreet aan aan de markt. Zo maken we nieuwe grondstof-kringlopen en dragen we bij aan een inclusieve economie. Zonder subsidie, zonder meerkosten, maar met bravoure, creativiteit en ondernemerschap. Zo dragen we ons steentje bij aan het mogelijk maken van een circulaire economie en daar krijgen we ongelofelijk veel energie van!