Wij slopen niet, wij oogsten!

Wij slopen niet, wij oogsten!

Visie en doelstellingen

“Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen meer waren. Er ontstond simpelweg een aantrekke-lijker alternatief.”

Het oplossen van de mis-match tussen het vrijkomen van en de vraag naar materialen is noodzakelijk

Door het uitvoeren van renovaties, transformaties en sloop van gebouwen komen er op grote schaal producten en grondstoffen vrij. Deze stromen verlaten de bebouwde omgeving om elders verwerkt te worden. Tegelijkertijd is er een enorme vraag naar producten en grondstoffen om te kunnen renoveren, transformeren en nieuw te bouwen. Het is onvoorstelbaar dat deze twee stromen elkaar in de praktijk nauwelijks lijken te ‘raken’.

Nieuwe mogelijkheden
Dat kan anders en het is ook verstandig het anders te doen. Er gaat immers veel waarde verloren op de lineaire manier. De milieubelasting is bovendien fors en uiteindelijk zullen we onvoldoende grondstoffen uit de natuur kunnen halen om ons welvaartsniveau te kunnen handhaven. Wij ontwikkelen circulaire oplossingen om de genoemde mis-match op te lossen.  Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in onze optiek dan ook niet, wij spreken over ‘ontmantelen’ en ‘grondstoffen’. Wij zien geen sloophout, wij zien nieuwe kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren. We realiseerden al een mooie reeks aan product- en systeeminnovaties en zijn nog lang niet klaar! We zijn er trots op dat we voor grote stromen vrijkomende materialen en grondstoffen nieuwe mogelijkheden hebben gevonden. Door het maken van nieuwe verbindingen, nieuwe samenwerkingsvormen en heel gerichte investeringen in technologische innovatieve oplossingen.

Natuurlijk promoten we demontabel bouwen, cradle to cradle producten en onderschrijven we de noodzaak om meer verantwoordelijkheid bij producenten van producten te leggen. Toch zien wij het als onze missie om oplossingen te vinden voor de enorme hoeveelheid producten en grondstoffen die al zijn toegepast in de gebouwde omgeving. Immers, het is niet verstandig om die waardevolle voorraad ‘af te schrijven’.

We make circular products lovable
Thomas Rau vat het geweldig samen in zijn boek Material Matters: Afval is materiaal zonder identiteit. De oplossingen om het ontstaan van afval te voorkomen zijn legio. Wij hanteren een paar principes. Om te beginnen slopen we niet, maar oogsten we. Iedereen begrijpt dat het bouwen van een gebouw vraagt om een harmonieuze samenwerking van een grote diversiteit aan disciplines. Waarom dan ontmantelen vanuit één discipline? Wij zetten verschillende disciplines in om omgekeerd te kunnen bouwen en daarmee een veel waardevollere oogst te realiseren.

We proberen recyclen te voorkomen. We vinden het belangrijk dat iedereen begrijpt dat recyclen de laatste oplossing is als alle andere oplossingen (nog) niet mogelijk zijn. Er gaat immers veel waarde verloren op die manier en we verliezen veel bruikbare grondstoffen (waardoor we nieuwe moeten delven). Bedrijven die trots zijn op hoge recyclingpercentages hebben het wat ons betreft niet begrepen. Ze vernietigen waarde en veroorzaken CO2 emissies. Voor heel veel materialen die nu gerecycled worden zijn aantoonbaar betere oplossingen voorhanden. Laten we die benutten.

Op deze manier brengen we producten naar de markt ‘met een verhaal’. Dat maakt ze bijzonder en met identiteit. Mensen houden van verhalen. Verhalen zijn bovendien de beste manier om kennis over te dragen.

Duurzaam slopen rendeert
Duurzaam slopen rendeert op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Ontmantelen en het circulair hergebruiken van grondstoffen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor nieuwe projecten in de maakindustrie. Het is zeker niet duurder, neemt niet meer tijd, het is ongelofelijk veel leuker en daarbij duurzamer. Wij geloven zó in ons product dat we risicodragend ondernemen. Samen maken we een nieuwe horizon!

Doelstellingen

• Wij brengen circulaire economie risicodragend in de praktijk.

• Wij gaan langjarige samenwerkingen aan met opdrachtgevers en partners.

• Wij creëren een continue vraag naar grondstoffen die uit renovatie-, transformatie- en sloopprojecten voortkomen.

• Wij leveren een continue stroom aan grondstoffen vanuit stedelijke ontwikkelingen aan de maakindustrie.