25% van Nederland is al circulair

NEDERLAND IS 24,5% CIRCULAIR.

Grote hervormingen van het kader van de nationale economie – inclusief banen – zullen nodig zijn om de ambities van de regering van een volledig circulaire economie tegen 2050 te verwezenlijken.

Nederland is al een voorloper in de wereldwijde race naar circulariteit, maar deze studie brengt sectoren aan het licht waar hardwired lineair gedrag is ingebed.

Nederland verbruikt jaarlijks 221 miljoen ton materialen – mineralen, fossiele brandstoffen, metalen en biomassa. Hiervan wordt 167 miljoen ton nooit meer in de economie teruggevoerd. Het rapport geeft weer hoe dit aantal kan worden verminderd, waardoor de circulariteit van het land wordt verhoogd van 24,5% tot 70%.

New Horizon heeft har inzichten gedeeld en daarmee een significante bijdrage geleverd aan de uitkomst van dit rapport!
Het volledige rapport kunt u hier lezen.

Terug naar actueel overzicht