Meer weten?

Contact

Eric Peters

Kwartiermaker CDC

06 - 53599817

Mail Eric Peters

Circulair verhaal

Op basis van een (serie) interactieve workshop(s) ontwikkelen we samen de circulaire ambities voor uw opgave. We ontdekken hoe het gebruik van circulaire principes bijdraagt aan het juiste verhaal en uw bedoeling. En we onderzoeken welke verhalende kracht uit gaat van de locatie. We vatten dit samen in een aantrekkelijk beelddocument. Dit vormt vervolgens de basis voor de circulaire uitwerking én samenwerking.

Circular Design Collective New Horizon
Circular Design Collective New Horizon

Analyse circulair 'ecosysteem'

We onderzoeken de bestaande en toekomstige functies van een gebouw en zijn omgeving, om vervolgens de meest belangrijke kringlopen van bijvoorbeeld water, materialen en energie vast te stellen. We analyseren de functies in het licht van wat ze consumeren, produceren of reduceren. Vervolgens definiëren we complementaire functies en activiteiten die aan de opdracht moeten worden toegevoegd om een regeneratief ecosysteem te creëren dat geen afval kent.

Spelregels voor het ontwerp

We ontwikkelen ontwerpspelregels die worden gehanteerd bij het oogsten van materialen. Deze ontwerpspelregels borgen de (esthetische) kaders en vormen de verbinding tussen het beelddocument met bovenstaande dienst ‘het circulaire verhaal’ en de oogstkaart, de dienst hieronder. Onze werkmethode is gebaseerd op ‘research by design’.

New Horizon Circular Design Collective

Het ontwerp

We maken een mooi schetsontwerp waarin we alle gewenste CDC-expertises aanhaken. OMRT toetst razendsnel diverse varianten middels parametrische modellen op daglicht, geluid, energie en natuurlijk de mate van circulariteit. IMd buigt zich over het constructieve ontwerp, wat zowel met biobased als hergebruikte materialen kan worden opgebouwd. In samenspraak met u werken we dit uit tot een integraal en uitvoering gereed ontwerp.

Oogstkaart opstellen

Parallel aan het ontwerptraject stellen we een oogstkaart op. Hieruit blijkt binnen welke radius de materialen worden gezocht. Samen met u beslissen we welke (soort) materialen prioriteit hebben. We nemen randvoorwaarden vanuit de uitvoering mee, zoals beschikbaar materieel en de realisatietermijn. Zo bieden we concrete materiaalvoorstellen.

New Horizon Circular Design Collective
Circular Design Collective New Horizon

Toepassingsadvies

De samenwerking tussen CDC, UMC en New Horizon komt bij deze dienst goed van pas! We matchen de specificaties van het ontwerp met het materiaalaanbod van onder andere UMC en New Horizon. Op basis van functionele eisen zoals brandklasse, onderhoud en levensduur werken we het ontwerp verder uit, maken per productgroep potentiële leveranciers inzichtelijk, leggen contacten, helpen bij de materiaalselectie op locatie en de logistiek. Zo maken we circulaire architectuur waar!