Meer weten?

Contact

Manja Ellenbroek

Kwartiermaker CDC

06 - 10 94 94 01

Mail Manja Ellenbroek

Circulair verhaal

Op basis van een (serie) interactieve workshop(s) ontwikkelen we samen de circulaire ambities voor uw opgave. We ontdekken hoe het gebruik van circulaire principes bijdraagt aan het juiste verhaal en uw bedoeling. En we onderzoeken welke verhalende kracht uit gaat van de locatie. We vatten dit samen in een aantrekkelijk beelddocument. Dit vormt vervolgens de basis voor de circulaire uitwerking én samenwerking.

Circular Design Collective New Horizon
Circular Design Collective New Horizon

Analyse circulair 'ecosysteem'

We maken een analyse van het circulaire ecosysteem van het gebied en het gebouw. Welke rol kan en wil u als opdrachtgever op dit thema in het gebied vervullen? Is er een wens tot community-vorming?

Spelregels voor het ontwerp

We ontwikkelen ontwerpspelregels die worden gehanteerd bij het oogsten van materialen. Deze ontwerpspelregels borgen de (esthetische) kaders en vormen de verbinding tussen het beelddocument met bovenstaande dienst ‘het circulaire verhaal’ en de oogstkaart, de dienst hieronder. Onze werkmethode is gebaseerd op ‘research by design’.

Circular Design Collective New Horizon

Het ontwerp

We maken een mooi schetsontwerp waarin we alle gewenste CDC-expertises aanhaken. OMRT toetst razendsnel diverse varianten middels parametrische modellen op daglicht, geluid, energie en natuurlijk de mate van circulariteit. IMd buigt zich over het constructieve ontwerp, wat zowel met biobased als hergebruikte materialen kan worden opgebouwd. In samenspraak met u werken we dit uit tot een integraal en uitvoering gereed ontwerp.

Oogstkaart opstellen

Parallel aan het ontwerptraject stellen we een oogstkaart op. Hieruit blijkt binnen welke radius de materialen worden gezocht. Samen met u beslissen we welke (soort) materialen prioriteit hebben. We nemen randvoorwaarden vanuit de uitvoering mee, zoals beschikbaar materieel en de realisatietermijn. Zo bieden we concrete materiaalvoorstellen.

Circular Design Collective New Horizon Oogstkaart
Circular Design Collective New Horizon

Toepassingsadvies

Het materiaalaanbod wordt in overleg met de architect/ontwerper gematcht aan de specificaties van het ontwerp. Op basis van functionele eisen zoals brandklasse, onderhoud, levensduur etc.