Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Over New Horizon Urban Mining

Wij voorzien onze productiefaciliteiten en distributiepartners (Urban Mining Collective) sinds 2015 van kwalitatief hoogwaardige materialen die wij bij de ontmanteling van gebouwen vrijmaken. Door bij die ontmanteling zoveel mogelijk waarde te behouden (oogsten) en een zo goed mogelijk uitgangspositie te krijgen om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling), concurreren we met een traditionele ‘lineaire aanpak’.

New Horizon Urban Mining neemt de ontmantelingswerkzaamheden risicodragend aan. Onze belofte is dat onze aanpak niet duurder is, niet langer duurt en vanzelfsprekend meer circulair is.

 


Over New Horizon Material Balance

Ons doel is om bouwmaterialen aan de markt te leveren die een bijdrage leveren aan een circulair economisch model. We ontwikkelen en produceren daartoe bouwmaterialen uit Urban Mining en bio-based. Om een brede toepassing van deze materialen mogelijk te maken, faciliteren we een model waarin we gebruik maken van bestaande bestel- en distributiesystemen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe financiële modellen, meetmethoden en waarderingsystemen. We werken in dit kader samen met gevestigde bedrijven in de keten, verenigd in het Urban Mining Collective en het bio-based collective.

Erik Koremans

Over
New Horizon

duurzaam bouwen New Horizon

Wij geloven in circulaire economie als het nieuwe economische model. Wij werken op een ondernemende manier aan de transitie naar dit nieuwe model. Dat doen we met overtuiging en lef! Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is, door het te doen. Risicodragend en met passie.

Ons doel is het leveren van bouwmaterialen die bijdragen aan een circulaire economie. We initiëren daartoe nieuwe samenwerkingen, technologische innovaties, systeemveranderingen en bewijzen dat het kan. Deze activiteiten zijn ondergebracht in New Horizon Material Balance.

In functie van de productie en levering van materialen uit urban mining, treden wij op als hoofdaannemer voor de ontmanteling van gebouwen. Deze activiteiten zijn ondergebracht in New Horizon Urban Mining.

Een circulaire economie is ook een inclusieve economie. Onze regierol over grondstoffen maakt dat we ook regie hebben over een grote hoeveelheid arbeid. Wij wenden deze positie aan om een bijdrage te leveren aan het (her)introduceren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dit proces. Onze aanpak wijkt daarbij af van de reguliere ‘Social return’-standaarden en wordt het beste gekenmerkt door de term ’Return to Social’. Ons doel is het realiseren van meetbare sociale impact. We bieden onze oplossingen om deze reden behalve aan opdrachtgevers en partners ook aan derden.