Circulaire leningen

Transitielening
Steeds meer ondernemers gaan aan de slag met de verduurzaming van hun bedrijf. ABN AMRO heeft als strategisch doel om de klanten te helpen bij deze transitie. De transitielening van ABN AMRO moet die beweging extra vaart geven. De lening koppelt duurzaamheidsdoelstellingen (KPI’s) aan de hoogte van de rente. Haalt een bedrijf de KPI’s – de beoordeling ervan is in handen van een gekwalificeerde externe partij – dan krijgt het bedrijf een rentekorting. Blijft de doelstelling buiten bereik, dan volgt een renteopslag, die ten goede komt aan een goed doel.

Met dit programma stimuleren wij u om uw targets van de vooraf afgesproken duurzaamheidsdoelstellingen gedurende een periode van 3 jaar te behalen. Ieder jaar kijken wij of u de jaarlijkse targets voor de doelstelling wel of niet heeft behaald.

  • Heeft u de jaarlijkse target behaald? Dan ontvangt uw onderneming in het daaropvolgende jaar een rentekorting van 30 basispunten.
  • Heeft u de jaarlijkse target niet behaald? Dan brengen wij een renteopslag van 15 basispunten in rekening in het daaropvolgende jaar.

Afhankelijk van het wel óf niet behalen van uw jaarlijkse target, krijgt u in het daaropvolgende jaar korting óf opslag op uw rente. Dit wordt jaarlijks beoordeeld door een externe gekwalificeerde beoordelaar.

Voor wie
De Transitielening is geschikt voor organisaties die:

  • Actief een stap willen maken naar een duurzamere onderneming
  • Een financieringsbehoefte hebben van minimaal €1.000.000 en maximaal €25.000.000

Om in aanmerking te komen voor een Transitielening moet u voldoen aan onze voorwaarden voor een Zakelijke lening. Daarnaast is het vereist dat u met ABN AMRO een overeenstemming bereikt over het duurzaamheidsprogramma. ABN AMRO is niet verplicht om u een duurzaamheidsprogramma aan te bieden.

Looptijd
Voor het duurzaamheidsprogramma spreken we voor 3 jaar jaarlijkse targets af. Afhankelijk van het wel of niet behalen van deze targets krijgt u rentekorting óf betaalt u renteopslag in het daaropvolgende jaar. Haalt u in het eerste jaar uw target? Dan krijgt u in het tweede jaar de korting. In totaal is er 3 keer sprake van een rentekorting of -opslag, afhankelijk van het al dan niet behalen van de jaarlijkse targets. De korting of opslag periode is altijd 12 maanden en in totaal dus 36 maanden.

De exacte looptijd van het duurzaamheidsprogramma is afhankelijk van het eerste meetmoment, omdat er bij sommige duurzaamheidsdoelstellingen naar kalenderjaren wordt gekeken. Hierdoor kan de ingangsdatum van het eerste jaar waarin de targets worden getoetst verschillen.

De Transitielening zelf kan een langere looptijd hebben dan de duur van het duurzaamheidsprogramma. Zodra het duurzaamheidsprogramma van de Transitielening is afgelopen, betaalt u de reguliere rente van de Zakelijke lening tot het einde van de looptijd van de financiering.