Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is het ultieme doel binnen een circulaire economie. New Horizon heeft hierin een regisserende rol en is daarmee een regisseur van grondstoffen. In functie van het leveren van deze grondstoffen/materialen, oogst/demonteert New Horizon slooppanden om zo eigenaar te worden van deze waardevolle stroom.

In de ultieme vorm van circulair bouwen zijn er geen emissies die de milieu negatief belasten. Vandaag de dag is dat nog niet 100% haalbaar, maar de reductie in milieu-impact, die wij als New Horizon kunnen bewerkstelligen, is nu al enorm.

Beschikbaarheid van circulaire bouwmaterialen
New Horizon biedt circulaire bouwmaterialen aan via het Urban Mining Collective. Het Urban Mining Collective is een collectief van organisaties die een gezamenlijke circulaire ambitie nastreven. Het collectief bestaat uit gevestigde bedrijven die via innovatie en systeemveranderingen een circulaire economie willen neerzetten. Elke partner heeft zijn eigen specialisatie en samen bieden ze de markt een zo compleet mogelijk aanbod aan circulaire bouwmaterialen.

De doelstellingen achter circulair bouwen
In het programma Nederland Circulair in 2050 zijn voor de bouwsector de volgende strategische doelstellingen uitgewerkt:

  • De woning- en utiliteitsbouw en de GWW gebruiken vooral hernieuwbare grondstoffen;
  • Het materiaalgebruik is over de hele levensduur van het bouwwerk geoptimaliseerd (waardebehoud, minder kosten, meer hergebruik en minder milieu-belastend);
  • De bouw reduceert zoveel mogelijk CO2-emissies, zowel in de productie- en bouwfase als in de gebruiksfase;
  • De bouw is een innovatieve sector die proactief inspeelt op veranderingen in de samenleving en de vraag van markt en consument.

Deze doelstellingen gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor circulair oogsten, circulair renoveren en circulair verbouwen.

Circulair ontwerpen
Om al bij het ontwerp te kunnen beginnen met een positieve impact, is het Circular Design Collective opgericht. Het Circulair Design Collective is het grootste circulaire ontwerpbureau in de Nederlandse bouw.

In dit collectief vindt u experts die vanuit circulaire principes denken en direct concrete oplossingen bieden.

Hoe maken we circulair bouwen meetbaar?
De circulariteit van een gebouw wordt vastgelegd in de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen). De MPG berekenen wij aan de hand van de Wearthy scan; een unieke tool, ontwikkeld door New Horizon en NIBE. Op basis van uw gebouwontwerp en materiaallijst bereken wij de MPG en helpen u die waarde te optimaliseren!

Een goed voorbeeld van een circulair gebouw is Circl op de Zuidas in Amsterdam. Circl is vormgegeven in opdracht van ABN AMRO en energiezuinig en demontabel ontworpen. Zo heeft het een zo klein mogelijke impact op de planeet. Veel onderdelen komen van oudere gebouwen. Andere grondstoffen - van het hout van de constructie tot het aluminium van de gevelpanelen – kunnen we in de toekomst hergebruiken. New Horizon heeft een groot deel van deze circulaire materialisatie mogelijk gemaakt.

Een ultiem voorbeeld van circulair bouwen
De meest ultieme vorm van Urban Mining – een volledig circulair gebouw - is de Satelliet van de Nederlandsche Bank. Dit gebouw wordt volledig gedemonteerd, opgeslagen en later op een nieuwe locatie herbouwd.