Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Donorgebouwen

New Horizon is een ‘Native circular company’. Onze onderneming heeft als enige doel een circulaire economie tot stand brengen. Sterker nog; we zijn er speciaal voor opgericht en volledig op ingericht. Wij delen onvoorwaardelijk onze kennis waarmee we van Urban Mining echt een vak maakten.

Wij denken niet zomaar in kranen en containers, wij zijn niet bezig ons bedrijf een beetje ‘minder slecht’ te maken. Wij sturen uitsluitend op impact en dus op (op)schaalbaarheid. Al het andere is afgeleid en ondersteunend aan dit doel. Sinds de oprichting van New Horizon is iedere verdiende euro geïnvesteerd in circulaire ontwikkeling en kennisoverdracht aan de markt.

Wij garanderen en bewijzen al jaren dat Urban Mining niet duurder is, niet langer duurt, veel leuker is en heel veel duurzamer. We vinden dit een cruciale belofte omdat we realistisch moeten zijn over de wijze waarop de markt kijkt naar circulaire ontwikkelingen. Het overgrote deel van de opdrachtgevers van sloop- en bouwprojecten is niet bereid (of in staat) om meer te betalen voor circulaire oplossingen.

We vinden het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat juist deze hele grote groep opdrachtgevers (en alle producten, materialen en grondstoffen welke vrijkomen bij projecten van deze opdrachtgevers) toch betrokken worden in onze aanpak. Dat kan alleen als we kunnen concurreren met lineaire aanbieders.

Het proces

Om onze manier van werken duidelijk te maken is de volgende stelling cruciaal:

‘’Urban Mining leidt tot een lagere milieu-impact als de materialen en grondstoffen die worden gewonnen ook daadwerkelijk worden toegepast en dus het gebruik van lineaire materialen tegengaat.’

Precies dit is wat ons onderscheidt van anderen. Wij zijn een distributeur en producent van bouwmaterialen uit Urban Mining. Wij zetten al onze kracht en netwerken in om tot het toepassen van deze materialen te komen. In functie daarvan ontmantelen wij risicodragend gebouwen. Zo hebben we grip op de kwaliteit en voorspelbaarheid van vrijkomende volumes. We zijn dus geen traditioneel sloopbedrijf dat een stukje van zijn afvalstroom om probeert te buigen naar ‘iets meer circulair’, of erger nog: op een marktplaats zet in de hoop dat iemand het wil afnemen (en eventueel toepassen). Wij garanderen(!) door onze samenwerking met de partners in ons Urban Mining Collective en de wijze waarop wij samen met opdrachtgevers verbindingen tussen projecten, steden en regio’s maken, dat de materialen die wij middels Urban Mining principes beschikbaar maken ook daadwerkelijk worden toegepast.

Echte impact dus! Overigens is de impact per materiaalstroom berekend en onderbouwd door NIBE (onderdeel van KIWA). Zij bepaalden voor ons complete assortiment de zogenoemde MKI (Milieu Kosten Indicator) waarde gebaseerd op een totale levenscyclusanalyse (LCA). Dit vertaalt zich ook in de verlaging van de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen).

Doe je ook met ons mee?

Wij zijn er van overtuigd dat een circulaire economie leidt tot een garantie op beschikbaarheid en betaalbaarheid van bouwmaterialen.

Juist de maatschappelijke doelstelling die we met New Horizon nastreven maakt dat de corporatiesector en vastgoedsector voor ons heel belangrijk is. Wij willen van sociale woningen ‘gewoon’ weer sociale woningen maken. Betaalbaar en met een minimale milieu-impact. Daar hebben we u voor nodig! We zoeken ‘donorgebouwen’ en natuurlijk ‘afnemers’ van onze bouwmaterialen uit Urban Mining (volledig gecertificeerd natuurlijk en geleverd met dezelfde garanties als de lineaire alternatieven).

Donorgebouwen New Horizon

Onderstaand vindt u diverse referentieprojecten die als donorgebouw zijn aangemerkt!

Nieuws

Material Balance • New Horizon • Urban Mining •

KC de Zevensprong ontvangt donorhart

Onlangs hebben Frank Hegeman en Hans Ubachs de overeenkomst getekend voor de vernieuwbouw van Kindcentrum de Zevensprong in Best.

13 november 2023
Urban Mining •

Woonpartners ontvangt donorhart

Mikel Segers ontving uit handen van Rob van Lith een houten donorhart als dank voor de bijdrage die Woonpartners levert.

6 juli 2023
Material Balance • New Horizon • Urban Mining • Urban Mining Collective •

Vierde donorhart uitgereikt aan Stebru

Het inbrengen van donorgebouwen geeft Stebru het exclusieve recht om Urban Mining Concrete te kunnen toepassen.

27 maart 2023
New Horizon • Urban Mining •

Van Zoelen circulair

In opdracht van Stichting RAVU realiseert Van Zoelen B.V. een nieuwe standplaats voor vier ambulances in Houten.

16 maart 2023

Donorgebouw aanmelden

Hierbij nodigen we u uit om te helpen samen een circulaire economie tot stand te brengen. Wij zoeken op grote schaal donorgebouwen om onze productie en distributie van circulaire bouwmaterialen voldoende te kunnen blijven voeden.