Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Circulaire economie

In een circulaire economie gaan we ervan uit dat producten van nu de grondstoffen zijn voor later. In plaats van het te slopen, demonteren we gebouwen. We oogsten de (her)bruikbare materialen. Zo blijft de waarde van de gebruikte grondstoffen en materialen, die in de gebouwen aanwezig zijn, behouden. Een goed voorbeeld van een hoogwaardig herbruikbaar circulair materiaal is ons circulaire beton. In onze termen ook wel Urban Mining Concrete genoemd.

Circulair versus lineair bouwen 
Circulariteit gaat dus uit van een wereld zonder afval. Het staat tegenover de huidige lineaire benadering waarbij we steeds nieuwe producten aanschaffen, gebruiken en weggooien. Deze wegwerp- en vervangcultuur heeft een enorme impact op onze leefomgeving. Het gebruik van circulaire bouwmaterialen (en een andere manier van slopen, lees oogsten) zorgt ervoor dat er veel minder CO₂ vrijkomt.

Circulair slopen: het beste begin
Juist bij de sloop-, renovatie- en nieuwbouwopgaves is circulariteit een factor van enorm belang. Het uiteindelijke doel is een volledig circulaire economie: een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. In een circulaire economie zorgen we dat grondstoffen en materialen hun waarde houden mede door circulair te oogsten.

De circulaire economie 
Een circulaire economie is ook een inclusieve economie. Onze regierol over grondstoffen geeft ons ook de regie over een grote hoeveelheid arbeid. Wij gebruiken die positie om een bijdrage te leveren aan het (her)introduceren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze aanpak wijkt daarbij af van de reguliere ‘Social return’-standaarden en laat zich het best omschrijven als ’Return to Social’. Ons doel is het realiseren van meetbare sociale impact. New Horizon biedt daarom ook aan derden oplossingen en niet alleen aan opdrachtgevers en partners.

Wij vinden het erg belangrijk dit beleid toe te passen in het gehele proces. Ook onze partners en opdrachtnemers leveren een substantiële bijdrage aan het invullen van deze sociaaleconomische doelstellingen.

Circulair als het nieuwe economische model 
Wij geloven in de circulaire economie als het nieuwe economische model. Wij werken op een ondernemende manier aan de transitie naar dit nieuwe model. Dat doen we met overtuiging en lef! Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is. Door het te DOEN! Met hart en ziel en met het dragen van de bijbehorende risico’s.

Nederland circulair in 2050
Met het Rijks-brede programma Nederland Circulair in 2050, heeft het kabinet in september 2016 de inzet van de Rijksoverheid gepresenteerd: een volledig circulaire economie in 2050.

Het programma Nederland Circulair in 2050 stimuleert innovatieve pilotprojecten die lessen moeten opleveren en enthousiasme moeten creëren. New Horizon draagt daaraan bij door onvoorwaardelijk kennis te delen met de markt. Niet alleen door presentaties, rondleidingen en vakbeurzen, maar ook door het aanbieden van opleidingen. We helpen organisaties hun circulaire ambities om te zetten in innovatie en transformatie. Dat doen we met een breed pakket aan diensten: van laagdrempelige introductieprogramma’s tot activerende circulaire excursies. En van steuntjes in de rug, tot fundamenteel organisatieadvies. Zodat u goed en gemotiveerd van start kunt.

Overheid stimuleert circulair bouwen
De overheid stimuleert de marktontwikkelingen ook door het aanpassen van regels. Maar ze doen meer: er komt er een kennisinstituut circulair bouwen en subsidie voor circulaire business en verdienmodellen. Bovendien zullen vanaf 2023 alle overheidsuitvragen circulair zijn.

Om de volledig circulaire economie in 2050 te bereiken, is een sub-doelstelling geformuleerd: Nederland moet in 2030 al 50% minder ‘primaire grondstoffen’ gebruiken. Hierdoor worden opdrachtgevers gestimuleerd gebruik te gaan maken van circulaire bouwmaterialen.