Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Over New Horizon

New Horizon gelooft in circulaire economie als het nieuwe economische model. Wij werken op een ondernemende manier aan de transitie naar dit nieuwe model. Dat doen we met overtuiging en lef! Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is, door het te doen. Risicodragend en met passie.

New Horizon is een ‘Native circular company’. Onze onderneming heeft als enige doel een circulaire economie tot stand brengen. Sterker nog; we zijn er speciaal voor opgericht en volledig op ingericht. Wij delen onvoorwaardelijk onze kennis waarmee we van Urban Mining echt een vak maakten.

Wij denken niet zomaar in kranen en containers, wij zijn niet bezig ons bedrijf een beetje ‘minder slecht’ te maken. Wij sturen uitsluitend op impact en dus op (op)schaalbaarheid. Al het andere is afgeleid en ondersteunend aan dit doel. Sinds de oprichting van New Horizon is iedere verdiende euro geïnvesteerd in circulaire ontwikkeling en kennisoverdracht aan de markt.

Wij garanderen en bewijzen al acht jaar dat Urban Mining niet duurder is, niet langer duurt, veel leuker is en heel veel duurzamer. We vinden dit een cruciale belofte omdat we realistisch moeten zijn over de wijze waarop de markt kijkt naar circulaire ontwikkelingen. Het overgrote deel van de opdrachtgevers van sloop- en bouwprojecten is niet bereid (of in staat) om meer te betalen voor circulaire oplossingen.

We vinden het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat juist deze hele grote groep opdrachtgevers (en alle producten, materialen en grondstoffen welke vrijkomen bij projecten van deze opdrachtgevers) toch betrokken worden in onze aanpak. Dat kan alleen als we kunnen concurreren met lineaire aanbieders.

Het proces
Om onze manier van werken duidelijk te maken is de volgende stelling cruciaal: 

‘’Urban Mining leidt tot een lagere milieu-impact als de materialen en grondstoffen die worden gewonnen ook daadwerkelijk worden toegepast en dus het gebruik van lineaire materialen tegengaat.’’

Precies dit is wat ons onderscheidt van anderen. Wij zijn een distributeur en producent van bouwmaterialen uit Urban Mining. Wij zetten al onze kracht en netwerken in om tot het toepassen van deze materialen te komen. In functie daarvan ontmantelen wij risicodragend gebouwen. Zo hebben we grip op de kwaliteit en voorspelbaarheid van vrijkomende volumes. We zijn dus geen traditioneel sloopbedrijf dat een stukje van zijn afvalstroom om probeert te buigen naar ‘iets meer circulair’, of erger nog: op een marktplaats zet in de hoop dat iemand het wil afnemen (en eventueel toepassen). Wij garanderen(!) door onze samenwerking met de partners in ons Urban Mining Collective en de wijze waarop wij samen met opdrachtgevers verbindingen tussen projecten, steden en regio’s maken, dat de materialen die wij middels Urban Mining principes beschikbaar maken ook daadwerkelijk worden toegepast.


Over New Horizon Urban Mining

New Horizon Urban Mining

Wij voorzien onze productiefaciliteiten en distributiepartners sinds 2015 van kwalitatief hoogwaardige materialen die wij bij de ontmanteling van gebouwen vrijmaken. Door bij die ontmanteling zoveel mogelijk waarde te behouden (oogsten) en een zo goed mogelijk uitgangspositie te krijgen om er weer nieuwe producten van te maken (hergebruik of up-cycling), concurreren we met een traditionele ‘lineaire aanpak’.

New Horizon Urban Mining neemt de ontmantelingswerkzaamheden risicodragend aan. Onze belofte is dat onze aanpak niet duurder is, niet langer duurt en vanzelfsprekend meer circulair is.

Over New Horizon Material Balance

Ons doel is om bouwmaterialen aan de markt te leveren die een bijdrage leveren aan een circulair economisch model. We ontwikkelen en produceren daartoe bouwmaterialen uit Urban Mining en bio-based. Om een brede toepassing van deze materialen mogelijk te maken, faciliteren we een model waarin we gebruik maken van bestaande bestel- en distributiesystemen. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe financiële modellen, meetmethoden en waarderingsystemen. We werken in dit kader samen met gevestigde bedrijven in de keten, verenigd in het Urban Mining Collective en het bio-based collective.

Erik Koremans