Meer weten?

Contact

Erik Koremans

Directeur Material Balance

06 - 22 94 57 29

Mail Erik Koremans

Urban Mining Survey

We make urban mining profitable
New Horizon is een regisseur van een voorspelbaar volume aan grondstoffen die inzichtelijk gemaakt worden in een Urban Mining Survey. New Horizon gelooft erin dat circulair beter is en nu al kan concurreren met lineair als het gaat om het hoogwaardig hergebruik en up-cyclen van producten en grondstoffen die uit gebouwen vrijkomen bij renovatie, transformatie en sloop. Wat ons betreft gaan we vastgoedeigenaren dus verleiden om stappen te maken naar een meer circulair model.

Het stenen tijdperk eindigde immers ook niet omdat er geen stenen meer waren. Er ontstond simpelweg een beter alternatief.

Opgave
Om de Urban Mining waarde van een gebouw inzichtelijk te maken, moeten wij onze specialisten een opname laten doen. Uit deze opname zal een Oogstkaart (Urban Mining Survey) opgesteld worden.

Inspectie en verificatie; ons team van specialisten onderwerpt het te ontmantelen object aan een uitgebreide inspectie. Het primaire doel van deze inspectie is het opstellen van een materiaalstaat, op basis waarvan we de Urban Mining potentie bepalen. Uiteraard gebruiken we het onderzoek ook om de aanwezige onderzoek rapportages van derden (asbest en chroom 6) te verifiëren.

De Urban Mining potentie delen we met het Urban Mining Collective die op basis van de aangeleverde informatie haar klanten van circulaire bouwmaterialen kan voorzien.