Aanscherping MilieuPrestatie Gebouwen (MPG)

De komende jaren worden lineaire bouwmaterialen veel duurder dan circulaire bouwmaterialen door de aanscherping van de MilieuPrestatie Gebouwen. Dat komt omdat de vervuilende productie van lineaire bouwmaterialen fors belast zal gaan worden. De vervuiler van het milieu zal meer belasting moeten gaan betalen en dit doorbelasten aan de afnemer ervan. Dit heeft als gevolg dat de vraag naar circulaire bouwmaterialen zal toenemen, omdat de prijs van onze materialen met aantoonbaar lage milieulasten niet zal stijgen als gevolg van een milieubelasting. Wij gaan er dus voor zorgen dat de bouwkosten in Nederland onder controle kunnen blijven!

De eerste belasting van lineaire bouwmaterialen zal medio dit jaar een feit zijn. Met ingang 1 juli 2021 treedt namelijk een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de MilieuPrestatie voor Gebouwen (MPG) van 1,0 naar 0,8. Hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. De wettelijke eisen zullen steeds stapsgewijs verder worden aangescherpt en het streven is om de norm uiterlijk in 2030 te halveren naar 0,5 te brengen. Onderzocht wordt ook hoe de wettelijke eisen verbreed kunnen worden van nieuwbouw naar renovaties en naar andere gebruiksfuncties dan alleen wonen.

In 2050 willen we namelijk een klimaatneutrale en circulaire gebouwde omgeving realiseren. De eis wordt niet alleen aangescherpt: op dit moment wordt ook de mogelijkheid onderzocht om de milieuprestatie-eis uit te breiden naar andere gebruiksfuncties en naar renovatie. Daarnaast heeft de overheid aangekondigd te bepalen hoe de waardering van de milieueffecten van de opslag van CO2 in biobased materialen, waaronder hout, kan worden opgenomen in de nationale systematiek.

https://youtube.com/watch?v=WFhd4SYN2Uc

Wearthy MPG
Door de verlaging van de MPG, moet er dus milieuvriendelijker en meer circulair worden gebouwd. De Wearthy MPG scan geeft aan hoeveel u de MPG van uw gebouw kunt verlagen zonder het ontwerp van uw gebouw te moeten aanpassen. Deze unieke tool, ontwikkeld door New Horizon en NIBE, berekent de  laagst mogelijke MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) op basis van uw gebouwontwerp en de materiaallijst.

Terug naar actueel overzicht