Architecten bundelen krachten rondom circulair bouwen

“De rol van de architect in een circulaire economie is die van een ontwerpende rentmeester”

Geertruidenberg, maandag 19 oktober 2020 – Het grootste circulaire architecten en design collectief van Nederland is middels een online presentatie tijdens de strategische partner meeting van het Urban Mining Collective gelanceerd.
Achter de schermen is hard gewerkt aan unieke methoden die de rol van de ontwerper in het bouwproces fundamenteel vernieuwen. Het Circular Design Collective is met een heldere ambitie gestart: In 2025 zal minimaal 30% van alle gebouwen in Nederland worden ontworpen vanuit circulaire principes.
Co-founder van dit initiatief, Jan Jongert van Superuse, stelde in zijn openingsspeech: “Welke wedstrijd willen we eigenlijk winnen? Willen we winnen om een opdracht te scoren door een andere ontwerpende collega te slim af te zijn? Of willen we winnen van een lineaire wereld en bewijzen dat circulair beter is?”
De andere co-founder Winie van Oorschot van New Horizon: “Zeker 60% van de milieu impact van een product wordt in de ontwerpfase bepaald. Dat geldt ook voor gebouwen. Zaak dus om reeds in het ontwerpproces alle kennis en ervaring in te zetten. Juist ontwerpers weten hoe belangrijk samenwerking is in het bouwproces. Nieuw is dat ze nu ook onderling de krachten bundelen.”
Eric Peters van Superuse vult aan: “Met samenwerken in het bouwproces bedoelen we ook het betrekken van de bouwindustrie en andere bedrijven in de keten. De processen zijn bij circulair bouwen net even anders. Als je dat goed met elkaar afstemt, is het niet meer eng. Voor de hele bouwketen geldt: Als je nu niet meedoet, zijn we er zeker van dat je het eind van het lineaire bedrijfsmodel van te dichtbij meemaakt.”

Circulaire ambitie
Bovenstaande quotes maken duidelijk dat het voor het Circular Design Collective menens is. De architect heeft te lang een lijdzame positie ingenomen in de uitdaging waarvoor we staan als Nederlandse bouw. Door nu als een nieuwe eenheid te functioneren, willen zij het mogelijk maken dat de circulaire ambitie van de vastgoedeigenaar wordt waargemaakt. Maakbaar circulair dus en aantoonbare impact.

De zes partners van het eerste uur
Het Circular Design Collective gaat van start met DOOR architecten, K3 Architectuur, New Horizon, Superuse, VAN AKEN Concepts, Architecture & Engineering en Vector-i. Allen hebben afgelopen jaren hun circulaire ambitie in meerdere projecten laten zien. Hierdoor levert het selecteren van ‘best practices’ in zowel circulair ontwerp, detaillering, materialisatie en data-onderbouwing direct concrete toegevoegde waarde op. De komende periode verwacht dit collectief uit te breiden tot een kerngroep van 10 tot 12 architecten- en industrieel ontwerpbureaus. Hiermee is het niet alleen ‘het grootste circulaire ontwerpbureau in de Nederlandse bouw’, het verenigt ook alle benodigde disciplines om de circulaire reis te mogelijk te maken. Met andere woorden: in iedere fase van het proces (beleid-, ontwerp-, bestek-, tender-, bouw-, onderhoud- en de ontmantelfase) zijn in dit collectief experts vertegenwoordigd, die vanuit circulaire principes concrete oplossingen in handbereik hebben. Het is de ambitie om in 2022 de circulaire resultaten van een project vooraf risicodragend te kunnen garanderen.

Het Circular Design Collective als marktpartij
Uniek aan dit initiatief is dus dat de vastgoedeigenaar, aannemer, distributeur of bouwindustrie dit collectief als één onderneming ervaart. Simpelweg doordat het realiseren van echte impact alleen mogelijk is als we de ervaringen van alle betrokken partners optellen.

Wat mag u verwachten?
De CDC-partners stellen zichzelf middels een aantal van hun innovatieve projecten graag voor via de volgende webpagina. Zij bundelen hun krachten om de bovengestelde ambitie ‘met vleugels’ te laten starten.

Terug naar actueel overzicht