Berlijnplein

Utrecht bouwt aan een nieuw cultuurhart met landelijke allure. Berlijnplein wordt de komende jaren getransformeerd van een cultuurplein met tijdelijke paviljoens naar een cultuurhart met permanente gebouwen voor cultuur en ondernemers. Afgelopen week heeft de Gemeente Utrecht, met de vier hoofdhuurders stadslab RAUM, ontwikkelpartner DePlaatsmaker, creatieve broedplaats Kanaal30 en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om de transformatie van Berlijnplein te verwezenlijken.

New Horizon maakt deel uit van het consortium De Pleinmakers. Samen mogen we de opdracht ontwerpen, bouwen en beheren. De Pleinmakers bestaan uit; Vink Bouw, Studio R, INBO, Bureau SLA, Overtreders W, Woonpioniers, BOOM Landscape, SPIE, DWA, Pieters Bouwtechniek, Koen Koch Podiumadvies, DVDL en BLOC.

Na meerdere dialoogsessies met de gemeente, de huidige huurders en andere stakeholders hebben De Pleinmakers de veeleisende tenderprocedure, waaraan 16 partijen meededen, gewonnen. Opdrachtgever en aanjager van deze ontwikkeling, gemeente Utrecht, is enthousiast door het hoge niveau van circulariteit en duurzaamheid, onze concrete plannen voor co-creatie en samenwerking, het duidelijke procesmanagement en het flexibele ontwerp.

De Pleinmakers hebben een eerste schets gemaakt van hoe de permanente gebouwen en publieke ruimte er uit kan komen te zien. De komende tijd wordt er in co-creatie met alle pleingenoten en omwonenden hier samen verder aan getekend. Een plein door iedereen, voor iedereen!

Berlijnplein

Terug naar actueel overzicht