Brabant onderneemt circulair

In Brabant werkt VNO-NCW Brabant Zeeland samen met de BOM, de provincie Noord-Brabant en ABN AMRO aan een versnellingsprogramma om ondernemers die circulair willen ondernemen, te ondersteunen. Dat doen ze niet alleen, maar samen met vele partners.

Dankzij Urban Mining kunnen we de einde levensfase van het gebouw loskoppelen van de materialen waaruit het is opgebouwd. In een wereld waar materialen steeds schaarser worden vertegenwoordigen zij namelijk nog een schat aan waarde.

New Horizon gelooft in de circulaire economie als het nieuwe economische model. We bewijzen dat het kan door in samenwerking met de markt structurele businessmodellen te ontwikkelen gericht op hoogwaardig hergebruik. We ontmantelen gebouwen en oogsten zoveel mogelijk materialen met behoud van waarde. Vraag en aanbod matchen we door samenwerkingen te faciliteren binnen de gehele bouwketen. Tot slot kunnen we met onze eigen ontwikkelde Urban Mining Database de transitie versnellen doordat we steeds beter kunnen voorspellen welke materialen, wanneer, waar vrijkomen.

New Horizon wil middels haar inschrijving een versnelling van de Brabantse circulaire economie tot stand brengen!

New Horizon Urban Mining

Wat wil je als bedrijf in de toekomst nog meer ontwikkelen of doen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen?

Wij blijven ons elke dag verwonderen en leren elke dag bij. Voor de Urban Mining stromen waar wij de meeste impact (massa x impact) mee kunnen realiseren, hebben wij inmiddels structurele processen en businessmodellen. Dat neemt niet weg dat wij nog niet voor alle materialen een hoogwaardige oplossing hebben. Hiervoor blijven we continue de verbinding zoeken met disruptieve partijen om nieuwe technieken te ontwikkelen die bijdragen aan ons doel: impact maken.  

Naast innovaties op technologisch vlak is de continue toevoer van materialen essentieel voor het opzetten van een goede businesscase. Hierbij speelt voorspelbaarheid van beschikbare materialen een belangrijke rol. Met onze Urban Mining Database zijn wij steeds beter in staat om vastgoedeigenaren inzicht te geven in de waarde van de aanwezige materialen binnen hun portfolio. Juist deze bewustwording bij vastgoedeigenaren is essentieel. Zij bezitten namelijk waardevolle grondstoffen welke richting einde levensduur een hoogwaardige hertoepassing moeten krijgen (donorgebouwen). Wij denken daarom dat op termijn het oogsten van gebouwen geen geld meer kost maar juist geld oplevert door de waarde die we uit de materialen halen. Door gebouwen niet langer af te schrijven naar nul en de aanwezige restwaarde financieel inzichtelijk te maken, ontstaan er oplossingen voor bijvoorbeeld het financiersprobleem van de wooncorporatiesector. Onze droom is om hier een grondstoffenfonds voor op te richten waarin iedereen kan beleggen: groei vanuit waarde behoud!

Wat is er circulair aan jullie innovatie?

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. Door te Urban Minen maken we optimaal gebruik van dat wat we al hebben. We zien de stad als bron, zaadjes die ooit gepland zijn en we nu weer kunnen oogsten. En dat keer op keer. Dit is op een andere manier kijken naar de gebouwde omgeving. Einde levensfase van het gebouw staat voortaan los van de materialen waaruit het is opgebouwd. Voor de materialen is het einde enkel weer een nieuwe start. 

Afhankelijk van de staat van het materiaal en de wensen en eisen voor de huidige bouwproducten wordt de oogst beoordeeld voor hergebruik. De elementen kunnen soms direct opnieuw worden ingezet, soms moeten ze nog gerepareerd worden of gemoderniseerd om te voldoen aan de verwachting van vandaag, en lijkt het element niks meer waard? Dan brengen we het terug naar de bouwstenen en maken er een hoogwaardig circulaire grondstof van. 

 We stoppen niet bij het oogsten, maar brengen de circulaire bouwproducten samen met onze partners weer terug naar de markt. Samen maken we impact in de gehele keten.

Is jullie innovatie schaalbaar?

Absoluut, sterker nog dit is een voorwaarde voor alles wat we onderzoeken en inrichten. Het is namelijk erg lastig, zo niet onmogelijk, om ad hoc een systeemverandering te weeg te brengen. Het doel is ‘de baas’ en het doel binnen New Horizon is (positieve) impact voor mens en milieuSchaalbaarheid is daardoor een eis voor alles wat we doen. De ‘remmende’ factor zit in de traditionele en gekoesterde werkwijzen, niet in onze innovaties. Met de immense uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu is versnelling noodzakelijk. Innoveer je vanuit passie, dan ben je op tijd. Innoveer je vanuit urgentie, dan ben je te laat.

Werk(te) je samen met iemand om deze innovatie of dit product of dienst te ontwikkelen en zo ja, met wie?

Het circulaire model vraagt om samenwerking. Om ervoor te zorgen dat we de producten die we maken van materialen uit Urban Mining door de markt eenvoudig kan worden toegepast, is New Horizon samenwerkingen aangegaan met producenten en distributeurs van bouwmaterialen. Dit zijn allen gevestigde bedrijven met een aanzienlijke positie in de markt. Het team werkt sinds de oprichting van New Horizon samen in het Urban Mining Collective.

De partners zorgen ervoor dat onze producten in complete leveringen (daar waar nodig aangevuld met nieuwe materialen) op een efficiënte manier op de bouwlocatie worden geleverd. Door gebruik te maken van de partijen waar veel aannemers nu ook al bestellen, voorkomen we het maken van nieuwe magazijnen, dubbele transporten, administratieve last en een verstoring van het bouwlogistiek proces. 

Omdat we niet alleen kijken naar de aanbodzijde maar ook naar de vraagzijde zijn we samen met koplopers uit de markt het Circular Design Collective (CDC) gestart. Het CDC is een netwerkorganisatie volgens de principes van een ecosysteem, waarin de vakdiscipline circulair ontwerpen verder wordt geprofessionaliseerd en toegankelijk gemaakt wordt voor opdrachtgevers in bouw en vastgoed.

Wat zijn de technische specificaties van jouw product of dienst?

Ieder gebouw is voor ons een waardevolle bron van materialen. Dit zorgt ervoor dat wij hoge eisen stellen aan de manier waarop wij producten en materialen uit gebouwen oogsten. Hierbij zetten wij continue de kennis in vanuit onze partners. Producenten en leveranciers weten per slot van rekening het best hoe producten en materialen zijn opgebouwd en dus ook weer uit elkaar gehaald moeten worden. Wij beschikken daardoor over het grootste assortiment producten en materialen uit Urban Mining. Deze voldoen allemaal aan de specificaties vanuit de markt. Waar nodig kunnen de benodigde certificaten en/of attesten worden bijgeleverd.

BRON: BRABANT ONDERNEEMT CIRCULAIR

Terug naar actueel overzicht