Circulair beton opschaalbaar

New Horizon zoekt 10 locaties in Nederland voor uitrol revolutionaire betonverwerkingstechnologie

 

Gepatenteerde Smart Liberator technologie levert CO₂-reductie van minimaal 60% op

New Horizon (specialist in urban mining) is in Nederland op zoek naar een tiental strategische locaties waar het bedrijf zélf wil investeren in zogenaamde urban mines. Op deze locaties is het mogelijk – met behulp van de Smart Liberator technologie – om beton uit de regio terug te brengen naar de oorspronkelijke bestandsdelen zand, cement en grind. Na de herwinning zijn de oorspronkelijke grondstoffen volledig te verwerken tot nieuw beton. Dit leidt tot een aanzienlijke CO₂-reductie van minimaal 60% en verlaagt de milieulast substantieel. Op deze manier wil het bedrijf bijdragen aan de duurzame ambities en de gigantische bouwopgave van lokale en regionale overheden. CEO van New Horizon Michel Baars: “Daarom doen we nu de oproep: ‘Overheden, pitch je ambitie bij ons en wij selecteren daaruit de 10 meest kansrijke voor het ontwikkelen van een urban mine in jouw regio.”

In nauwe samenwerking met partner De Rutte Groep is de gepatenteerde technologie, met de naam Smart Liberator – uitvinding van Koos Schenk – in 2018 geïntroduceerd. Kortgeleden is de tweede generatie Smart Liberator gelanceerd. Deze is 35% goedkoper en 35% effectiever dan de eerste versie. Michel Baars: “Daardoor kan veel meer worden opgeschaald en hebben we een concrete oplossing om bij te dragen aan de realisatie van de klimaatakkoorden. Zeker als je bedenkt dat wereldwijd 5 miljard ton CO₂ vrijkomt bij het maken van beton, dat is 9% van de totale CO₂-uitstoot. Onze ambitie is om de Urban Mine-technologie uiteindelijk ook internationaal uit te rollen. Om die stap te zetten, is het noodzakelijk om meer data te verzamelen voor de lokale inzet en effectiviteit van deze technologie. Om die reden investeren wij samen met Rutte Groep in deze urban mines.”

Mondiale uitrol in 2024
“Veel regio’s en steden hebben ambitieuze bouwplannen en staan voor een ingewikkelde opgave”, aldus Michel Baars. “Wij willen helpen om die op een circulaire wijze te realiseren. We zijn op zoek naar locaties die goed – via water – bereikbaar zijn. Met de regio’s of steden die zich melden, maken we een analyse of er bijvoorbeeld genoeg potentie is om oud beton te ‘oogsten’ en nieuw circulair beton toe te passen voor te realiseren bouwplannen.” Met het grote volume data afkomstig van de 10 locaties verwacht New Horizon uiteindelijk medio 2024 genoeg inzichten te hebben voor een verdere, mondiale uitrol van de Urban Mine-technologie. Die mondiale potentie is door uitvinder Koos Schenk altijd uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van de technologie die meer dan 10 jaar in beslag heeft genomen. Michel Baars: “Schenk is echt een visionair die zijn tijd ver vooruit was. Het is voor ons een geweldige eer om die potentie tot wasdom te laten komen.”

Over New Horizon
New Horizon is gespecialiseerd in urban mining. Dat wil zeggen dat ze gebouwen niet slopen, maar oogsten. New Horizon zoekt uit welke onderdelen nog goed te gebruiken zijn en geeft die een nieuw leven. Dit doen ze bijvoorbeeld bij de ontmanteling van een kantoorpand van De Nederlandsche Bank. Op deze manier levert New Horizon een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. New Horizon is in 2015 opgericht, heeft 17 medewerkers en maakte in 2020 13 miljoen omzet; in 2021 is 22 miljoen geprognotiseerd. Oprichter Michel Baars is tevens de oprichter van het Urban Mining Collective. Daarbij zijn 25 partners aangesloten, zoals producenten, distributeurs en kennispartners.

Terug naar actueel overzicht