De impact van Urban Mining

Twee jaar geleden kregen we het vertrouwen van GGZ Oost-Brabant voor de ontmanteling van 24 gebouwen op haar locatie in Rosmalen.

Circulariteit was nog geen onderdeel van de beoordeling, maar omdat iedere euro aan kosten niet besteedt kan worden aan cliënten van de GGZ locatie was het beheersen van de financiële risico’s en reduceren van de kosten cruciaal. Door samenwerking met ons Urban Mining Collective konden we een concurrerend aanbod doen waarbij we maximaal gebruik maakte van de waarde van de uit de gebouwen vrijkomende materialen. Hiermee werd een traditionele sloop voorkomen en is de impact dermate groter. 

Op 25 mei jongstleden rapporteerden wij aan GGZ Oost-Brabant de gerealiseerde CO₂-reductie. Onderzoeksbureau NIBE bestudeerde het proces en kwam tot een netto besparing van 224 ton CO2 ten opzichte van een standaard aanpak. We overhandigden een voucher aan Rob Conijn, secretaris Raad van Bestuur, die de Urban Mining impact ook vanuit een groeiende persoonlijke ambitie op de voet heeft gevolgd. Ook ongevraagd leggen we graag verantwoording af over de impact die we realiseren. Alleen op deze manier kunnen opdrachtgevers ‘mooie verhalen’ onderscheiden van ‘gevalideerde impact’ en ontstaan inzichten die de transitie naar een circulaire bouw- en vastgoedsector versnellen. 

GGZ oost-Brabant verkocht het terrein aan de combinatie Van Wanrooij en BPD. Deze ervaren partijen ontwierpen een duurzame gebiedsontwikkeling van het terrein, landgoed Coudewater. Met respect voor de monumentale gebouwen en natuur worden zo’n 400 woningen ontwikkeld op de locatie. Gedurende de uitvoeringsfase van de ontmanteling van de gebouwen hebben we nauw samengewerkt met de betrokken ontwikkelaars. De CO₂-reductie voucher werd door GGZ Oost-Brabant ‘doorgegeven’ aan Clemie van Wanrooij en Erik Leijten (BPD), zodat zij ook in de ontwikkelingsfase geïnspireerd worden op de kansen die het toepassen van Urban Mining materialen biedt. 

Urban Mining Michel Baars
Overhandiging CO2-reductie voucher aan Rob Conijn (GGZ Oost-Brabant) door Michel Baars (New Horizon).
CO2 voucher New Horizon
Overhandiging CO2-reductie voucher aan Clemie van Wanrooij en Erik Leijten.
Terug naar actueel overzicht