Duurzaamheid is duurder zolang vervuilen niets kost

En dat is echt voorbij!

In de Mayor’s Manual podcast spreken Samman Mohammadi en Michel Baars, onder toeziend oog van Kenneth Heijns en Sacha Stolp, over de broodnodige verduurzaming van de bouwsector en de transitie naar een circulaire economie. Onderwerpen die de revue passeren zijn onder andere ‘’circle of blame’’ binnen de bouwsector, de thema’s robotisering en digitalisering en hoe spelen de overheid en banken een rol en kunnen zij een impuls geven aan de transitie?

U kunt de podcast hieronder terug luisteren!

Terug naar actueel overzicht