Hoogwaardig hergebruik beton

Bij de bouw van Westerpark West in Amsterdam wordt 7.000 ton betonpuin, dat vrijkomt bij de sloop van de oude ING-kantoren ter plekke, verwerkt tot grondstof voor nieuw circulair beton. Dit doet J.P. van Eesteren in samenwerking met New Horizon. Het resultaat is een besparing van 63% aan CO2-uitstoot ten opzichte van het gebruik van traditioneel geproduceerd beton.

J.P. van Eesteren bouwt een 2-laagse parkeerkelder met daarop de drie woontorens voor Westerpark West in Amsterdam. In totaal komen hierin 302 huurwoningen en commerciële ruimtes. Ook de sloop van bestaande kantoorpanden behoort tot de opdracht. Bijzonder is dat wij als bouwer hierbij de complete ontwerpverantwoordelijkheid overnemen van de ontwikkelaar en dat we direct bouwen voor de afnemer van de woningen, de CBRE Group, en de afnemers van de parkeerplaatsen. Projectinkoper Ruud van der Star van J.P. van Eesteren: ‘De ontwikkelaar had vóór de sloop al contact met New Horizon, een bedrijf dat gebouwen op een dusdanige wijze ontmantelt dat de grondstoffen opnieuw kunnen worden ingezet. Zo raakten we met elkaar in gesprek en besloten we samen om deze duurzame werkwijze hier toe te passen. Dit deden wij zonder dat hiervoor een vraag of verplichting lag vanuit de ontwikkelaar of afnemer.’

Betonpuin wordt zuivere grondstof

Erik Koremans, directeur New Horizon Material Balance: ‘Wij spreken niet van slopen, maar van oogsten. Wij kunnen van oud beton nieuw beton maken, maar passen dit principe ook toe op oude bakstenen en oude dakbitumen. Daarbij geven we aan wat de reductie in milieubelasting en CO2 van deze keuze zijn. De verwerking van de materialen doen we samen met het Urban Mining Collective, een groep producenten en distributeurs, waarbij wij de regie voeren over de afvoerstroom en de nieuwe inzet van deze materialen. Eén van de partners is de Rutte Groep die op hun locatie investeerde in een nieuwe techniek, genaamd de Smart Liberator. Dit apparaat is in staat om uit het schoon geoogste betonpuin van New Horizon de oorspronkelijke, zuivere bestanddelen terug te winnen, dus zand, grind en het niet-gehydrateerde cement. Gebruik je die grondstoffen opnieuw, dan is je milieulast substantieel lager dan bij normaal, lineair geproduceerd beton. Bij Westerpark West bereiken we 63% CO2-reductie ten opzichte van traditioneel beton.’

Anders dan alleen bijmengen met betongranulaat

Ruud van der Star: ‘Wij hebben als J.P. van Eesteren al wel ruime ervaring met het gebruik van betongranulaat afkomstig uit betonpuin. Daarbij worden de verschillende componenten niet gescheiden, maar vervangt het granulaat (brokjes oud beton) het (nieuwe) grind. Dat is nuttig en ook duurzaam, maar nog steeds downcycling. De toepassing van Urban Mining Concrete is een veel hoogwaardiger hergebruik. Zeker in een tijd dat we veel lezen, schrijven en praten over duurzaam en circulair bouwen geeft het energie om er ook heel concreet vorm aan te kunnen geven.’

Hergebruik beton New Horizon
Erik Koremans (links) in gesprek met Ruud van der Star (rechts).

Tien scores beton

De Smart Liberator waarmee de Rutte Groep het beton scheidt in zuivere grondstoffen wordt mede aangedreven door de 19.000 m² zonnepanelen op het dak van de betoncentrale. Het water dat nodig is voor het proces, wordt grotendeels opgevangen met regenwater. Voor het beton dat nu wordt toegepast bij Westerpark West geldt dat 30% van het grind uit zuiver herwonnen grind uit de Smart Liberator bestaat. Het zand en het cement zijn nu nog nieuw. Dit heeft te maken met de beschikbare KOMOattesten voor de betonmortel. New Horizon biedt circulair beton in 10 verschillende scores. De hier gebruikte score is 5 en bevindt zich in het midden van wat mogelijk is. Voor deze versie bestaat een volledig KOMO-attest, voor hogere versies/scores (6 en meer) nog niet.

Dit is geen toekomstmuziek, het kan vandaag!

Erik Koremans: ‘Op dit moment is onze oplossing nog wel iets duurder dan traditioneel beton, maar er geldt een subsidievoordeel dat dit grotendeels compenseert. In de nabije toekomst zal hergebruik voordeliger worden omdat traditioneel beton zwaarder zal worden belast vanwege de negatieve impact op het milieu. Wereldwijd komt 9% van alle CO2-uitstoot voor rekening van de traditionele betonproductie. Maar je kunt er dus vandaag al mee stoppen en minstens 60% hierop besparen door toepassing van Urban Mining Concrete (circulair beton).’

Verder investeren

‘Met dit project zetten we een grote stap op weg naar circulair bouwen. Dit vraagt om anders denken, om productkennis en om het aangaan van nieuwe relaties. Daar investeren we in. Daarom gaven we samen met de Rutte Groep aan 42 medewerkers van J.P. van Eesteren een digitale voorlichtingssessie. Op dit moment draaien er twee Smart Liberators op de productielocatie in Zaandam. We willen dat dit er binnen vijf jaar tien zijn, op verschillende locaties in het land om de afstand tussen oogsten, terugwinnen en opnieuw gebruiken zo klein mogelijk te houden.’

BRON: JP MAGAZINE

Terug naar actueel overzicht