In transitie

Wienerberger is leverancier van bouwoplossingen en werkt actief aan een duurzame en circulaire bouweconomie. Onze strategische samenwerking maakt dat we toekomstbestendige circulaire oplossingen kunnen bieden zoals de CicloBrick en de Domsteen.

We geloven dat deze samenwerkingen kringlopen kunnen sluiten en reststromen hoogwaardig kunnen hergebruiken.

Naast onze strategische samenwerking werkt Wienerberger ook samen met andere strategische partners zoals Leadax.

Hoe doen we dat? In Bouwwereld magazine vertelden Miranda Aarnoudse, Rob van Lith en Bob Oostelbos over de partnerships, de visie van Wienerberger en het gezamenlijk creëren van urgentie voor een duurzame en circulaire transitie.

Het volledige artikel leest u hier!

Wienerberger New Horizon
V.L.N.R. Rob van Lith (New Horizon), Miranda Aarnoudse (Wienerberger) en Bob Oostelbos (Leadax).
Terug naar actueel overzicht