NRP Nationale Transformatie & Renovatiedag

Nederland staat aan de vooravond van een grootscheepse renovatie- en transformatieopgave. Alleen al op het gebied van wonen zullen 7 miljoen woningen de komende decennia moeten worden verduurzaamd. Veel steden worstelen met hun binnenstedelijke opgaven zoals revitalisering van voormalige haven- en bedrijventerreinen. We staan aan de vooravond van een energietransitie en omschakeling naar een circulaire economie. De bestaande voorraad gebouwen speelt in al deze opgaven een cruciale rol.

NRP Nationale Renovatiedag staat dit jaar in het teken van de gamechangers uit het verleden en de nieuwe spelers van nu. Aan de hand van enkele aansprekende gamechangers kijken we, met de bezoekers, vooruit op welke manieren doorbraken in de bestaande bouw zijn te forceren.

Michel Baars is z’n gamechangers die nu al laat zien dat het verschil gemaakt kan worden en dat de circulaire economie wel degelijk een bussinescase is. Tijdens het congres zal Michel circulair bouwen, in combinatie met een inclusieve economie, onder de aandacht brengen van de bezoekers. Het nu al DOEN staat hierin centraal en ligt in lijn met de thema’s circulariteit, digitalisering en robotisering!

Enthousiast geworden? U kunt hier de volledige programmering vinden en deelnemen aan het congres.

Terug naar actueel overzicht