Oude Josephschool wordt donorgebouw

Als start van het project ‘LindenHof’ aan de Achterweg te Lisse wordt de oude Josephschool ontmanteld.

Symbolisch donorhart
Om de start van de ontmanteling van de oude school symbolisch vorm te geven overhandigde Rob van Lith, een plaquette in de vorm van een hart aan de wethouder Kees van der Zwet. Van Lith: ‘Met dit hart duiden we het gebouw aan als ‘donorgebouw’ waarmee wordt voorkomen dat vrijkomende, waardevolle, materialen verloren gaan.’ Wethouder Kees van der Zwet: ‘Het project Lindenhof past uitstekend bij de duurzaamheidsambities die wij als gemeente hebben. Vanaf de ontmanteling van het bestaande gebouw tot de oplevering van het project speelt duurzaamheid een grote rol. We zijn als gemeente blij dat deze plek weer nieuwe betekenis krijgt voor de bewoners van zes nieuwe woningen.’

Nieuwe duurzame woningen
Ook de bouw van deze zes nieuwe woningen is duurzaam. Hier was op ingezet op verzoek van de gemeenteraad tijdens de aanbesteding. Bij het plan wordt onder andere gebruik gemaakt van hergebruikte materialen, zoals circulair beton en circulaire bakstenen. Zo is een deel van de te gebruiken materialen ook later weer te gebruiken. Er wordt per woning een elektrische laadgelegenheid aangelegd voor zowel een elektrische auto als een elektrische fiets. De woningen worden energieneutraal gebouwd en zijn voorzien van een elektrische opslagmogelijkheid voor de niet gebruikte zonne-energie. Regenwater wordt opgevangen en gefilterd in een speciaal buffersysteem en kan gebruikt worden voor de tuin, het toilet en wasmachine. Het dak van de bergingen en de luifels worden als groen dak met vegetatie uitgevoerd. Ook zijn er groene gevels in het plan opgenomen. De nieuwbouw is natuur-inclusief, wat betekent dat er verblijfplaatsen voor diverse dieren komen ter versterking van de biodiversiteit.

Goede balans woningmarkt
Gemeente Lisse wil een goed evenwicht in de typen woningen in het dorp. Dat betekent tegemoet komen aan de behoefte aan huur én koop. Voor zowel jonge als oudere inwoners. Waar mogelijk wil de gemeente woningen aanbieden aan mensen die uit Lisse komen.

Donorgebouw New Horizon

Terug naar actueel overzicht