Positief toekomstbeeld dankzij nieuwe recyclingmethoden beton

Kansen in de circulaire economie zijn er voor beton volop. Hoewel de winst het grootste is door hergebruik van gebouwen of constructies is het bekendste voorbeeld nog altijd het hergebruik van betonpuin als granulaat in nieuw beton. Maar dat laatste levert lang niet altijd een reductie op van de CO2-uitstoot. Door nieuwe recyclingmethoden kunnen de kwaliteit en vervangingspercentage van het granulaat echter flink worden verhoogd en ontstaan meer kansen met betrekking tot CO2-reductie.

In het kort

❖ Er gaapt een gat tussen het aanbod en de behoefte aan secundair toeslagmateriaal.

❖ In de ‘Roadmap Hergebruik Betonreststromen’ wordt benoemd dat toeleveranciers in 2030 een kwaliteit betongranulaat leveren die 100% hergebruik in nieuw beton mogelijk maakt.

❖ Momenteel zijn nieuwe betonrecyclingtechnieken beschikbaar, die zich richten op het zo schoon mogelijk terugwinnen van de oorspronkelijke basisgrondstoffen voor beton.

❖ Dankzij de nieuwe recyclingtechnieken zijn er nieuwe routes beschikbaar gekomen om te onderzoeken hoe ‘oud’ bindmiddel een tweede leven gegeven kan worden als (nieuw) bindmiddel.

❖ Juist het hergebruiken van cement kan leiden tot een grote reductie van CO2, omdat dat het gebruik van primair cement kan beperken.

❖ In de nieuwe CROW-CUR aanbeveling 127 wordt het toegestane vervangingspercentage direct gekoppeld aan de waterabsorptie en daarmee aan de kwaliteit van het betongranulaat.

❖ De vier voornaamste nieuwe recyclingmethoden zijn: Smart Liberator, C2CA, Circulair Mineraal, Mangeler.

❖ Hoogwaardig hergebruik valt of staat met een goede determinatie van eigenschappen, bronscheiding en de keuring ervan aan het begin van het proces.

❖ Enkel streven naar circulariteit zonder rekening te houden met duurzaamheid in bredere zin kan daardoor tegenstrijdig zijn met het doel om de uiteindelijke milieubelasting te reduceren.

In dit artikel wordt door Marc Ottelé nader ingegaan op het thema hergebruik en dan met name het (hoogwaardig) hergebruik van vrijgekomen beton(puin) voor de toepassing in nieuw beton.

Circulair beton New Horizon

BRON: CEMENT

Terug naar actueel overzicht