Primeur in Kampen voor deltaWonen

DeltaWonen gaat in Kampen voor het eerst bouwmaterialen hergebruiken. De woningen in de Rozenstraat en Anjerstraat zijn al tegen de vlakte, maar de bakstenen en het beton zullen straks weer in nieuwe woningen worden gestopt. En dat smaakt naar meer, want groen bouwen is de toekomst. ,,Maar de markt moet wel echt veranderen, wil dit normaal worden.” 

Van de 44 oude duplexwoningen aan de rand van de Kampense binnenstad is weinig meer over. Een voorbijganger ziet een uitgestrekte zandvlakte, met hier en daar nog wat verdwaalde bouwmaterialen. Maar het beton en de bakstenen waarvan de huizen gebouwd zijn, zullen straks wél weer zichtbaar zijn: ze worden hergebruikt in de 31 nieuwe woningen die er zullen herrijzen. Een primeur in Kampen voor deltaWonen, waarvan de huizen zijn.

Unicum in Kampen
De woningen in het Bregittenkwartier in Kampen zijn gesloopt, omdat ze volgens projectmanager circulariteit Martijn van Dijk niet meer voldeden aan de eisen. En dus komen er nieuwe, ruimere huizen voor terug.

In Zwolle heeft de woningcoöperatie al eerder ‘groen’ gebouwd, maar het is de eerste keer dat deltaWonen op zo’n grote schaal materiaal zal hergebruiken. Normaal gesproken worden er veel materialen uit het buitenland geïmporteerd. ,,Dat is vaak efficiënter en goedkoper, omdat daar een hele logistieke keten voor is opgezet”, vertelt Van Dijk. ,,Maar ook helemaal niet duurzaam.”

deltaWonen New Horizon
Foto door Frans Paalman

Enorm vervuilend
Uit cijfers van het CBS blijkt dat zo’n 25% van al het afval in Nederland van de bouw afkomstig is. Vooral beton is enorm vervuilend. De overheid ziet daar graag verandering in, en wil in 2030 vijftig procent minder primaire grondstoffen gebruiken in de bouw. In 2050 zouden we zelfs helemaal circulair moeten bouwen. Mede daarom is het interessant voor bouwers om materialen opnieuw te gebruiken.

En dus vindt deltaWonen het tijd voor een andere aanpak. Sloopbedrijf New Horizon ‘oogstte’ namens de woningcoöperatie zoveel mogelijk materialen uit het gebouw voor hergebruik. Dit bedrijf, met als motto ‘Wij slopen niet, wij oogsten!  had in 2018 samen met bouwconcern Rutte Groep de wereldprimeur met de presentatie van de Smart Liberator: een apparaat dat oud beton scheidt in zijn originele bestanddelen zand, kiezels en cement.

Schaarste
Van Dijk: ,,Onze huizen bestaan voor een groot deel uit beton. Door het te hergebruiken, kunnen we ontzettend veel CO2 besparen.” Volgens hem zal daardoor zo’n 781 ton CO2 worden bespaard, wat gelijk staat aan ruim tweeduizend vluchten van Amsterdam naar Rome.

Maar er hangen ook andere voordelen aan hergebruik, vertelt hij. ,,De levering en de prijs van veel grondstoffen is momenteel heel onzeker. En dat wordt door de oorlog in Oekraïne en klimaatverandering alleen maar erger.” En dan is het handig als je de grondstoffen voor je nieuwe woningen uit je oude woningen kan halen.

Desondanks het opnieuw gebruiken van bouwmaterialen is nog totaal niet winstgevend, ziet hij. ,,De markt moet echt veranderen, wil dit de norm worden. Maar een verandering is ook niet van de ene op de andere dag in gang gezet.” Toch gaat deltaWonen vaker hergebruiken, geeft Van Dijk aan. ,,Met het oog op de toekomst, is dit een mooie stap.”

BRON: DE STENTOR

Terug naar actueel overzicht