Start ontmanteling Amphia ziekenhuis Langendijk Breda

De plek waar nu nog het Amphia ziekenhuis Langendijk staat ondergaat de komende jaren een complete metamorfose. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling kocht het terrein en gaat hier een nieuwe woonwijk realiseren. Om te komen tot de groene, stadse woonwijk met circa 290 woningen waaruit ‘Park Langendijk’ straks gaat bestaan, moet het grootste deel van de bestaande gebouwen worden ontmanteld. Op vrijdag 15 juli verrichtte wethouder Daan Quaars daartoe de eerste handeling. De gebouwen worden circulair gesloopt. Dat wil zeggen dat de vrijkomende materialen en grondstoffen worden omgezet in nieuwe bouwmaterialen. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de duurzaamheidsdoelen van zowel BPD als de gemeente Breda.

Start ontmanteling Amphia ziekenhuis Breda New Horizon BPD

In de voorbije maanden heeft BPD de markt uitgedaagd in haar zoektocht naar een partner voor de circulaire ontmanteling van de oude ziekenhuisgebouwen. Uiteindelijk is gekozen om de ontmanteling te laten doen door het Brabantse bedrijf New Horizon Urban Mining. Een relatief jong bedrijf (opgericht in 2015) dat zich volledig richt op het terugwinnen van bruikbare materialen en grondstoffen uit de sloop van gebouwen. Samen met zo’n 25 grote producenten en distributeurs van bouwmaterialen hebben ze tal van nieuwe kringlopen tot stand gebracht. Michel Baars, Directeur New Horizon Urban Mining: ‘’Zo zal het beton van de gebouwen weer worden verwerkt tot nieuw beton, worden bakstenen weer grondstof voor nieuwe bakstenen en zal het hout worden verwerkt tot nieuwe kozijnen en deuren’’. Het ziekenhuis, met haar rijke historie, zet haar geschiedenis dus eigenlijk op heel veel andere plekken voort. Zoveel mogelijk wat uit de bestaande gebouwen komt, wordt weer teruggebracht in andere gebouwen. Zo zijn alle speciale beugels uit het ziekenhuis gedemonteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik in andere zorginstellingen en worden onder andere kabelgoten gedemonteerd en toegepast in nieuwe kantoorgebouwen. Het gehele complex wordt op deze manier een magazijn vol herbruikbare materialen.

Wethouder Daan Quaars heeft het startsein gegeven voor de ontmantelingswerkzaamheden door zelf een aantal direct herbruikbare materialen te ‘oogsten’. Gezien de enorme omvang van de gebouwen is het mogelijk om duizenden elementen en honderden tonnen materiaal hoogwaardig her te gebruiken. Dat betekent dan ook duizenden tonnen aan CO2 besparing en dat is precies waar het om gaat. Gemeente Breda en BPD werken hard aan het behalen van de klimaatdoelen. Sander Hofs, Hoofd Ontwikkeling en Realisatie BPD regio Zuid: ’’Als BPD willen wij een bijdrage leveren aan het versnellen van de transitie naar een duurzame samenleving. De afgelopen jaren hebben we veel kennis verkregen op het gebied van circulariteit. Kennis opdoen is één, maar uiteindelijk moet je het ook echt gaan doen. Samen met partners die dezelfde visie hebben, zoals New Horizon’’.

Wethouder Daan Quaars hierover: “Geweldig dat we beginnen met de realisatie van Park Langendijk. Een bijzondere plek in Breda met historie, in het groen, goed bereikbaar én op fietsafstand van ons centrum. Het ziekenhuis stond met de rug naar de wijk Boeimeer. Met dit nieuwe woongebied komt er een mooie verbinding met het Zaartpark. Groen en duurzaamheid zijn belangrijk voor het plan en ook voor Breda. We willen niet voor niets een stad in een park zijn. Ook super om te zien dat zoveel mogelijk materiaal uit de oude gebouwen wordt hergebruikt. Dit project is een mooi voorbeeld van én vergroenen én circulaire economie. Vandaag bereiken we een nieuwe mijlpaal en zetten we samen een nieuwe stap naar een groen Breda”.

Ter gelegenheid van de officiële start van de ontmantelingswerkzaamheden en als dank voor het inbrengen van deze gebouwen als zogenoemde ‘donorgebouwen’ tekenden de betrokken producenten en distributeurs van bouwmaterialen een projectspecifiek ambitiedocument. Samen gaan deze partners, verenigd in het Urban Mining Collective’, zorgdragen voor een maximaal percentage hergebruik van uit het ziekenhuis vrijkomende materialen.

Start ontmanteling Amphia ziekenhuis Breda New Horizon BPD

Over New Horizon
New Horizon is gespecialiseerd in urban mining. Dat wil zeggen dat ze niet slopen, maar ontmantelen. New Horizon onderzoekt welke onderdelen van een gebouw nog goed te (her)gebruiken zijn en geeft die een nieuw leven. Dit deden ze bij het kantoorpand van De Nederlandsche Bank, maar de vernieuwende aanpak wordt steeds meer ingezet in tal van projecten. Op deze manier levert New Horizon een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. New Horizon is in 2015 opgericht, heeft 25 medewerkers en oprichter Michel Baars is tevens de oprichter van het Urban Mining Collective. Daarbij aangesloten zijn onder andere ABN AMRO, Kingspan, Stiho, Wienerberger en het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie (NIBE).

Over BPD
BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is de grootste gebiedsontwikkelaar in Nederland. Het bedrijf is werkzaam vanuit vier kantoren, gevestigd in Amersfoort, Amsterdam, Delft en Eindhoven. Sinds de oprichting in 1946, toen nog onder de naam Bouwspaarkas Drentsche Gemeenten, heeft BPD de bouw van bijna 375.000 woningen mogelijk gemaakt. Vandaag wonen meer dan één miljoen mensen in woonwijken waarin de hand van BPD zichtbaar is. In 2019 richtte BPD ‘BPD Woningfonds’ op, een fonds volledig bestaand uit duurzame en betaalbare nieuwbouwhuurwoningen voor huishoudens met een middeninkomen in Nederland. Naast Nederland is BPD ook actief in Duitsland, waar het bedrijf vanuit 10 kantoren werkzaam is onder de naam BPD Immobilienentwicklung. Ga voor meer informatie over BPD naar www.bpd.nl of www.bpd.de.

Over Gemeente Breda
In Breda staan we voor urgente maatschappelijke opgaven. Grote en complexe opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen Breda flink veranderen. Deze opgaven zijn niet meer op zichzelf staand op te lossen, maar grijpen in elkaar. Met de Omgevingsvisie Breda 2040 zoeken we een perspectief om de grote opgaven aan te pakken, om samen onze stad, dorpen en regio mooier en sterker te maken.

Terug naar actueel overzicht