Startsein bouw Edisonkwartier gegeven

Op donderdag 28 oktober jl. is het startsein gegeven voor de bouw van een aantrekkelijke buurt met 47 herenhuizen, het Edisonkwartier, in Nieuwegein. Tot voor kort was dit een kantorenwijk die Giesbers Ontwikkelen en Bouwen uit Wijchen transformeert naar een woonbuurt in samenwerking met gemeente Nieuwegein en FRESCH Real Estate B.V. Afgelopen maanden heeft Giesbers deze, gedeeltelijk circulaire, transformatie-opgave voorbereid.

Het Edisonkwartier is gelegen in een groene en waterrijke omgeving als onderdeel van de gebiedstransformatie van kantorenwijk naar gemengde leefwijk; Mooi Rijnhuizen in Nieuwegein.

Urban Mining: herwonnen grondstoffen terug in de productieketen
De voormalige kantoorpanden krijgen een nieuwe toekomst doordat Giesbers ze als grondstof ‘gedoneerd’ heeft aan New Horizon Urban Mining. Bij urban mining wordt bij de ontmanteling van gebouwen zo veel mogelijk waarde behouden (geoogst) om er weer nieuwe producten van te maken. Een deel van de grondstoffen dat geoogst is bij de ontmanteling van de kantoorgebouwen hergebruikt Giesbers en komt straks gedeeltelijk en in een andere vorm terug in de 47 exclusieve herenhuizen. Dit proces past helemaal bij de visie van Giesbers op duurzaamheid.

Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN
De kopers van de herenhuizen komen te wonen in een mooi, groot én verantwoord huis. Verantwoord omdat Giesbers bij de ontwikkeling hiervan de vijf door haar omarmde SDG’s, op het gebied van onder meer duurzame energie, klimaatadaptatie en biodiversiteit, verwerkt heeft. Zo worden de woningen gasloos en bijna energieneutraal. Zoals hiervoor genoemd worden grondstoffen uit de voormalige kantoorpanden hergebruikt bij de bouw van de woonbuurt.

In de omgeving komt veel groen, dat het leefklimaat in de breedste zin van het woord verbetert. Het hemelwater wordt bovengronds afgevoerd naar een wadi, waardoor het niet in het riool terechtkomt. Samen met het groen wordt hiermee geanticipeerd op klimaatverandering; periodes met extreme regenval maar ook extreme droogte. Aan de westoever van het Edisonkwartier ligt een ecologische verbindingszone waar de natuur (planten en dieren) een prominente rol krijgt en bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.

Wethouder Hans Adriani (wonen, bouwen, transformeren en financiën) van gemeente Nieuwegein: ”Rijnhuizen ontwikkelt zich in hoog tempo tot een volwaardige, duurzame en levendige woonwijk. De woningen aan het Edisonkwartier zijn een mooie aanvulling die bijdraagt aan de diversiteit van het totale woningaanbod in de nieuwe wijk. Zo wordt Rijnhuizen een wijk waar iedereen terecht kan.”

Integrale samenwerking bewijst meerwaarde
Tijdens de intensieve en vruchtbare samenwerking met alle partners is een haalbare businesscase tot stand gekomen met behoud van de projectambities van FRESCH. Op basis van de omgevingsanalyse van Giesbers zijn projectrisico’s in beeld gebracht, nadere afspraken hierover gemaakt met stakeholders en de verkoopstukken uitgewerkt. Giesbers neemt de engineering en realisatie van het bouw- en woonrijp maken inclusief sloop, kopersbegeleiding en engineering en realisatie van de woningen voor haar rekening.

Feestelijk startsein bouw
28 oktober waren alle kopers en vertegenwoordigers van de diverse samenwerkende partijen uitgenodigd om feestelijk stil te staan bij de start bouw van dit bijzondere, gedeeltelijk circulaire project. Tot nu is vooral gewerkt aan het archeologisch onderzoek naar een bijzonder Romeins verleden en het ‘oogsten’ van de oude kantoorpanden. Vanaf nu wordt op deze plek letterlijk en figuurlijk gebouwd aan een mooie, nieuwe toekomst voor de bewoners.

Edisonkwartier Giesbers New Horizon
Foto: Marion Arts Fotografie

Gesymboliseerd door het slaan van een ouderwetse heipaal via een bijzondere heistelling, die vroeger gebruikt werd. Daarna konden de toekomstige bewoners elkaar ontmoeten en op de foto gaan op hun kavel met hun toekomstige adres op speciaal voor deze gelegenheid gemaakte staatnaamborden.

BRON: PEN.NL

Terug naar actueel overzicht