Unieke herontwikkeling in Ridderkerk

Aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk staat iets moois te gebeuren. Daar realiseert woningcorporatie Wooncompas een duurzame herontwikkeling die uniek is voor Nederland. De woningnood onder starters is hoog. Daarom wil Wooncompas snel betaalbare, duurzame woningen realiseren voor deze doelgroep. Met de traditionele bouwwijze lukt dit niet. Daarom kiest Wooncompas voor een geheel andere aanpak. Hierbij staan oogsten en herbestemmen van materialen, alsmede modulaire nieuwbouw centraal. Ook overbodig groen krijgt een nieuwe plek: op 20 maart jl. gingen de buurtbewoners ‘struikroven’!

Wooncompas start voor haar vier blokken met portiekwoningen uit de jaren 50 aan de Stadhouderslaan in Ridderkerk een voor Nederland unieke herontwikkeling. Twee van de vier blokken worden in alle opzichten verduurzaamd tot nul-op-de-meterwoningen. De twee andere blokken worden circulair geoogst. Door middel van ‘urban mining’ wordt een groot deel van de gebouwen gedemonteerd, waarna met de ‘geoogste’ materialen weer nieuwe bouwmaterialen worden gemaakt. De oude keukens dienen daarbij direct als grondstof voor de nieuw te plaatsen keukens. Cradle to cradle in optima forma!

Circulaire starterswoningen
De nieuwbouw vindt door middel van twee bouwwijzen plaats. Eén blok met appartementen wordt op de ’traditionele’ manier gebouwd. Op de plek van het andere blok komen 32 modulaire woningen. Deze circulaire woningen worden compleet op de bouwplaats in Ridderkerk aangeleverd. Ruggelings geplaatst bieden deze 3-laags woningen een mooie nieuwe plek aan starters. Door op deze manier te bouwen, kunnen er tweemaal zoveel woningen op dezelfde oppervlakte geplaatst worden als bij traditionele bouw. Ook de snelheid waarmee deze nieuwbouw plaatsvindt is uniek. In totaal duurt het namelijk slechts 10 weken voordat de 32 woningen zijn geplaatst en afgewerkt.

Struikroven
Maar Wooncompas gaat verder. Zo krijgen ook de planten en struiken uit de achtertuinen van de blokken die circulair geoogst worden een mooie nieuwe plek. Dat gebeurde onder leiding van Struikroven op 20 maart jl. Op die dag gaan huurders en omwonenden gezellig samen aan de slag om deze planten en struiken een mooi nieuw plekje te geven. Goed voor het groen en voor de sociale cohesie in de buurt!

Buiten de gebaande paden
Dit project, dat Wooncompas samen met Struikroven, New Horizon en StartBlock realiseert, geeft antwoord op belangrijke vragen die nu spelen in onze maatschappij. Zoals de grote vraag naar betaalbare woningen voor starters. Om daaraan op korte termijn te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om buiten de gebaande paden te treden, want de traditionele manier van bouwen is daarvoor niet de oplossing. Dat het ook anders kan, laat Wooncompas in Ridderkerk zien. Door modulair te bouwen, kunnen snel meer mensen op dezelfde oppervlakte wonen. In een betaalbare en duurzame woning. Met deze nieuwe manier van circulair bouwen, duurzame renovatie van de bestaande bouw en herbestemming van zowel bouwmaterialen als beplanting, zet Wooncompas de toon. Het project is gestart in februari 2021 en loopt door tot begin oktober 2021.

Wooncompas Ridderkerk

Over Wooncompas
Wooncompas zet zich als vooruitstrevende woningcorporatie in voor het bieden van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen. Zij beheert zo’n 10.000 sociale huurwoningen in Ridderkerk, Rhoon, Barendrecht, Poortugaal en Albrandswaard. Daarnaast behoren nog zo’n duizend woningen in Rotterdam tot haar woningbestand. Voortdurend monitort Wooncompas de staat van haar woningen. Duurzaamheid en woongenot zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Over Struikroven
Voor het redden van de planten en struiken van de sloop ging Wooncompas in zee met Struikroven. Struikroven werkt daarbij samen met de bewoners, waardoor het meteen een gezellige, sociale buurtactiviteit wordt. Gezamenlijk graven ze de planten en struiken uit en zoeken daarvoor een geschikt nieuw plekje.

Over New Horizon
New Horizon oogst de bouwmaterialen van de betreffende blokken en geeft ze daarmee een tweede leven. Hierbij valt te denken aan onder meer de productie van grind, zand en bruikbaar cement uit oud beton. Chainable maakt van de materialen afkomstig van de oude keukens, nieuwe keukens voor dit project.

Over StartBlock
StartBlock bouwt lichte en circulaire 3-laags woningen met een woonoppervlak van slechts 60 m2. Daardoor kunnen er tweemaal zoveel woningen op dezelfde oppervlakte geplaatst worden als bij traditionele bouw. De houten woningen komen kant-en-klaar uit de fabriek, voorzien van een keuken, badkamer en toilet. Deze manier van bouwen is daarmee uitzonderlijk snel en uniek voor Nederland. Het minimaliseert de overlast voor omwonenden en zorgt voor een zeer lage stikstofemissie.

BRON: WOONCOMPAS

Terug naar actueel overzicht