Urban Mining Concrete op weg naar CO2 neutraliteit

In samenwerking met partners Urban Mine en de Zwitserse start-up Neustark is door New Horizon Urban Mining een methode ontwikkeld om in een deel van de uit sloopbeton teruggewonnen grondstoffen CO2 permanent op te slaan. Hiermee komt de grootschalige productie van CO2 neutraal beton dichtbij. Inmiddels hebben de eerste proefleveringen plaatsgevonden en volgen de succesvolle testen elkaar snel op.

De productie van beton is verantwoordelijk voor 9 procent van de wereldwijde CO2-emissie. Door het terugwinnen van grondstoffen en actieve delen uit oud beton, kunnen we inmiddels beton maken met een veel lagere milieuschade. Maar ook die beperkte CO2-emissie willen we natuurlijk elimineren.

Beton bestaat uit materialen van verschillende grootte. Het principe van beton maken is in essentie dat je door het mengen van deze verschillende deeltjes een pakket maakt waarin de kleine(re) deeltjes steeds alle ruimten opvullen tussen de grotere delen (zoals grind en zand). De kleinste deeltjes zijn de zogenoemde ‘fines’. Dit zijn als het ware stofdeeltjes, zo klein. Deze deeltjes zijn erg poreus. Dat kun je alleen onder extreme vergroting zien. De CO2 injectie methode is gebaseerd op het principe dat we de fines gedurende een bepaalde periode blootstellen aan CO2. Dat CO2 is in gasvorm en zal een reactie aangaan met de fines. Een carbonalisatie proces waarbij het CO2 van gas overgaat naar vaste vorm, waardoor de holtes en gangetjes in deze fines worden opgevuld. Dit proces is onomkeerbaar. Er verdwijnt dus tijdens het proces CO2 uit de reactor dat permanent in de fines vast zit.

Het ‘afvangen van CO2’ is nogal onderwerp van discussie bij beleidsmakers. Immers, als CO2 wordt afgevangen van verontreinigende industrieën is natuurlijk de vraag ‘Rechtvaardigen we dan met deze afvang niet een stinkende fabriek?’. Dat doen wij dus niet. De CO2 die wij voor ons proces gebruiken komt van natuurlijke afbraakprocessen. Meer specifiek: wij vangen CO2 af bij waterzuiveringsinstallaties. Deze CO2 is het gevolg van het natuurlijke afbraakproces van afvalstoffen in het water door bacteriën. Deze zogenoemde ‘groene CO2’ wordt normaal gesproken de atmosfeer ingeblazen. Wij vangen deze af, maken het vloeibaar zodat het transporteerbaar wordt met bulkcontainers. Het is deze CO2 die in de reactor wordt geïnjecteerd waarin dan de fines ‘verblijven’.

Met het toepassen van teruggewonnen grind, zand en cement uit oud beton en met een installatie die volledig draait op zonne-energie en hemelwater levert New Horizon Material Balance al op grote schaal beton met zo’n 75-80% minder CO2-emissie. Door nu in de fines de CO2 op te slaan komen we per saldo op CO2 neutraal beton uit. Zo verlagen we de negatieve impact nog verder en dragen we bij aan de klimaatdoelen.

New Horizon Neustark CO2 neutraal beton

Terug naar actueel overzicht