Urban Mining Scan

We ontwikkelden de meest betrouwbare Urban Mining database ter wereld, waarmee we nu de reële voorraad materialen en grondstoffen in uw gebouwen kunnen voorspellen. Deze voorraad kunnen we door het toepassen van Urban Mining processen volledig benutten voor onze Nederlandse bouwopgave. Geen adviezen of theoretische modellen, maar de garantie op een beschikbare voorraad, zonder handelsbeperkingen, zonder enorme milieulasten, zonder grote transportkosten en zonder beperkingen. 

We wilden de investeringen in dit model aan het einde van 2020 doen, maar besloten dit te versnellen.
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de Urban Mining Scan pagina! 

Terug naar actueel overzicht