Vink Bouw nieuwe partner Circle of Concrete

Vink Bouw heeft zich sinds kort ook aangesloten bij de Circle of Concrete!

In de Circle of Concrete zijn aannemers en ontwikkelaars vertegenwoordigd die vooroplopen in het toepassen van Urban Mining Concrete. Ze zijn ambitieus als het gaat om het toepassen circulaire bouwmaterialen in nieuwbouw projecten en kenmerken zich door daadwerkelijk te DOEN. Zij zetten zich maximaal in om de enorme CO2-reductie te realiseren en zorgen ervoor dat het proces groeit en het volume opschaalt, waardoor de impact in een stroomversnelling komt.

Het daadwerkelijk DOEN zoals hierboven beschreven zit ook echt in de aard van Vink Bouw. Zie hieronder het project waarbij zij Urban Mining Concrete voor het eerst toepassen! Het project Ycon leent zich namelijk perfect voor de toepassing van Urban Mining Concrete. De gemeente Amsterdam heeft een circulaire ambitie voor de stadswijk Buiksloterham en hier dragen Vink Bouw en New Horizon Material Balance graag aan bij. Het gaat hier uiteraard niet bij blijven en de volgende projecten staan al in het verschiet.

Wilt u ook meer weten over Urban Mining Concrete? Meldt u zich hieraan voor een digitale rondleiding op de productielocatie van ons circulaire beton.

Als u een aanbieding wilt ontvangen van ons Urban Mining Concrete in één van uw nieuwbouwprojecten, neem dan contact op via: materialbalance@newhorizon.nl

Terug naar actueel overzicht