Wearthy MPG wordt volop ingezet door architecten

Circulair ontwerpen neemt een vlucht en begint vaak bij weten welke circulaire en duurzame bouwmaterialen er op de markt zijn. Architecten en ontwikkelende aannemers maken steeds vaker gebruik van de Wearthy MPG Scan.

Wat we ons misschien minder realiseren is dat de uitbraak van COVID-19 ook leidt tot het versneld tot stand komen van een argumentatieset voor een circulaire bouweconomie:
– Meer dan ooit leren we dat we minder afhankelijk willen zijn van toeleveringen van bouwmaterialen uit het buitenland.
– Meer dan ooit wordt duidelijk dat de behoefte aan circulaire bouwmaterialen met de verwachte verdere inprijzing van CO2, de kosten van de bouwmaterialen onder controle moeten gaan houden.

Vanaf 1 januari 2018 is in het bouwbesluit een verplichting opgenomen om bij een aanvraag een zogenoemde MPG waarde te bepalen. MPG is de afkorting voor ‘Milieu Prestatie Gebouwen’ en maakt de milieu impact van de gebruikte materialen in een gebouw inzichtelijk. Vooralsnog hanteert de overheid een norm van 1. In de komende jaren zal de overheid deze MPG waarde aanscherpen om daarmee de markt te dwingen meer duurzamere materiaalkeuzes te maken.

De scan helpt initiatiefnemers van nieuwbouw, transformatie en renovatie om de MPG waarde te optimaliseren. Op basis van een ontwerp wordt beoordeeld welke materialen vervangen kunnen worden door meer duurzame varianten. Het doel is vanzelfsprekend om de kennis over de mogelijkheden van meer duurzame keuzes te vergroten en daarmee de milieu-impact van (ver)bouwen te verkleinen. De scan kiest de alternatieven op basis van de gevalideerde milieuprestaties van de materialen. Een deel van de kansen om de MPG te verlagen komt voort uit het assortiment uit het Urban Mining Collective, maar de scan kijkt vanzelfsprekend veel breder. De samenwerking van New Horizon met NIBE is daarbij cruciaal voor het verkrijgen van een zo breed mogelijk assortiment aan alternatieven. Vanzelfsprekend levert de scan ook de berekening van de MPG waarde van het geoptimaliseerde ontwerp. Zelfs de benodigde bestekteksten om de duurzame alternatieven te kunnen voorschrijven worden meegeleverd met de rapportage.

Het proces van Wearthy is samengevat in de onderstaande animatie:

https://youtu.be/WFhd4SYN2Uc

Vragen over het assortiment van het Urban Mining Collective of de Wearthy-scan beantwoorden we graag. Stel ze op materialbalance@newhorizon.nl

Terug naar actueel overzicht