Projecten: Door Architecten

Projectnaam: Stadhuis Eindhoven
Adresgegevens: Stadhuisplein 1 Eindhoven

In een unieke samenwerking met de gemeente Eindhoven gaan we voor slim verduurzamen in 10 jaar. Team !MPULS pakt in totaal zeker zeven gebouwen aan, onder het motto “Verlichtend Voorbeeld”. De eerste twee gebouwen, het Stadhuis en de Stadhuistoren, zijn opgeleverd! We richten ons op gelukkige, gezonde en productieve gebruikers, voor wie duurzaam gedrag vanzelfsprekend is. De gebouwen stimuleren duurzaam gebruik door logische acties op onderhoud, beheer en gebruik. Dat gaat om fysieke ingrepen, maar ook om samenwerkingsverbanden met partners, burgers en het MKB.

!MPULS is een samenwerking met Kuijpers, Ballast-Nedam Zuid, BRINK, DWA, rudy uytenhaak + partners architecten en DOOR architecten.

Binnen de beschikbare renovatie- en onderhoudsbudgetten óók een maximale verduurzaming realiseren in en rondom de gemeentelijke gebouwen. Dat was de opdracht waarvoor !MPULS in co-creatie, met behulp van de methodiek van het ‘designdenken’, de beste oplossing ontwikkelde. Resultaat is een contract dat flexibel en toekomstbestendig is en ruimte biedt aan innovaties. Behalve efficiënt gebruik van ruimte, zijn thema’s qua verduurzaming: het continu verbeteren van de leefbaarheid en gezondheid, 50% energieneutraliteit in de gemeentelijke gebouwen, 95% hergebruik van sloopmateriaal, het verminderen van de CO2-uitstoot, meer groen en water, aandacht voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt en duurzaam woon-werkverkeer. De principes van de wereldwijd bewezen duurzaamheidsmethode The Natural Step worden als leidraad gebruikt.

Na jaren van leegstand heeft de Stadhuistoren van de Gemeente Eindhoven een ‘adaptieve werkomgeving’ gekregen. Het welzijn van de gebruikers staat hier centraal. Via een app kunnen zij straks zien waar het in het gebouw rustig of juist druk is. Met deze toepassing zijn ze ook in staat verlichting en temperatuur aan te passen op persoonlijke voorkeuren. Dat helpt bij het creëren van een veiligheids- en vitaliteitsgevoel en duurzaam gedrag te stimuleren. Het gebouw maakt een labelsprong van G naar A+++ en de gebruikers kunnen de stap naar energieneutraal maken.

De sfeer van het interieur is rustig, licht en groen. Voelt als nieuw! Maar als je goed kijkt, zie je steeds meer hergebruikte elementen. Van alle uitgaande materialen is 95% hoogwaardig hergebruikt of gerecycled. De lessons learned passen we toe in de overige gebouwen, met als recent voorbeeld natuurlijk het Stadhuis, wat is genomineerd voor de Cobouw Duurzaamheid Award 2020!


Projectnaam: Vondeltuin
Adresgegevens: Vondelpark 7 Amsterdam

De gemeente Amsterdam vernieuwt de Vondeltuin als onderdeel van haar programma Amsterdam Circulair: Leren door te Doen. Copper8 begeleidde de innovatieve uitvraag. De ambities van dit programma op het gebied van circulair bouwen zijn hoog en de Vondeltuin, met het nieuwe horecapaviljoen, fungeren daarin als officiële pilot. Een spannende opgave, zeker omdat in de uitvraag stond dat het een ‘architectonisch icoon’ moest worden. Ook een circulaire ontwikkeling en goede samenwerking bij ontwerp, realisatie en onderhoud stonden centraal. In de selectieprocedure werd deze uitvraag het beste opgepakt door DOOR architecten.  Samen met de gemeente werkten we het ontwerp verder uit met een bouwteam, bestaande uit onder meer Smartland, De Nijs, OMRT, Cauberg Huygen en Van Rossum.

De circulariteitsambitie van de gemeente Amsterdam stak in op beperking van de benodigde energie in de gebruiksfase. Deze ambitie gold ook voor het materiaal gebonden energieverbruik, ofwel een minimale energietotaalvraag over een looptijd van dertig jaar. DOOR bouwde samen met digitale ingenieurs van OMRT een model om dit vraagstuk inzichtelijk te krijgen. Dit resulteerde in een dashboard, een interactief instrument, waarmee milieu- en energieprestaties van hergebruikte materialen gemeten kunnen worden. DOOR ziet dergelijke innovaties als een noodzakelijk ontwikkeling om de huidige ontwerpvraagstukken het hoofd te bieden. Een interactieve meetmethode dat meegaat met een ontwerp, zodat de ontwerpkeuzes in het proces steeds slimmer worden.

Het eerste circulaire gebouw van gemeente Amsterdam is een feit! Een intensief traject met omwonenden en de exploitant leidde tot een plan waar de ervaring van de seizoenen centraal staat. Aards en luchtig en geïnspireerd op de Indonesische Batak-stijl van het naastgelegen Werkmanshuisje. In de zomer lopen binnen en buiten in elkaar over, in de winter kan er een intiem restaurant gecreëerd worden. Deze adaptiviteit is ook de basis voor een slim energie-concept, gebaseerd op het historische principe van een zomer- en winterhuis. Bij het materiaalgebruik was hergebruik de eerste keuze. Shingles van Amsterdams stadshout, bielzen uit het Beatrixpark, houten latten uit de Zuidas; de lijst is nog veel langer! Waar hergebruik niet kon, zijn hernieuwbare of incidenteel herbruikbare materialen toegepast. Zo vormt ‘afval’ de basis voor het nieuwe ontwerp, voor een nieuwe parel in het Vondelpark.


Projectnaam: PIT lab in de Tuin van BRET
Adresgegevens: Kastrupstraat 11c Amsterdam

De Tuin van BRET is het eerste circulaire en ambachtelijke bedrijventerrein van Nederland! Een dorpje van felrode hergebruikte zeecontainers in een prachtige stadswijngaard bij Sloterdijk. Verbinden staat hier centraal. Op ons terrein is ruimte voor allerlei circulaire initiatieven, met als recent voorbeeld de Buurtkamer. Zo krijgt Sloterdijk voor veel meer Amsterdammers betekenis. Daarbij kiezen we voor maximaal hergebruik van producten en grondstoffen. Het PIT lab is ons levende, circulaire experiment. De basis: een zo circulair mogelijk gebouw, gemaakt van hergebruikte, herbruikbare en bio-based materialen. Wij stellen ons continu de vraag: Hoe maken we dit gebouw, deze werkplek en onze ontmoetingsplek zo circulair mogelijk? En hoe kan je er fit van worden én blijven?

DOOR architecten ontwikkelde het PIT lab zelf, waarbij circulair ontwerpen, bouwen en gebruiken het uitgangspunt was en is. Onze ‘lessons learned’ passen we toe in projecten voor onze ambitieuze opdrachtgevers. Ook ontwikkelen we nieuwe manieren van samenwerken, door het PIT lab met een enthousiaste groep founding partners te bouwen en verder te ontwikkelen.

We gaan in het PIT lab voor hergebruik van materialen en losmaakbaarheid. We testen hoe makkelijk (of moeilijk) het is om materialen en grondstoffen een tweede leven te geven. We letten goed op de manier van bevestigen en losmaken. Daarbij maken we gebruik van de Layers van Brand.

We hebben onze mate van circulariteit gemeten met de Building Circularity Index. Score: 67%!

Met onze werkwijze leren we wat circulair ontwerpen, bouwen en samenwerken in de praktijk betekent, en ervaren we hoe een gezonde werkplek écht werkt.