Projecten: IMd

Projectnaam: Hoogstraat te Rotterdam
Adresgegevens: Hoogstraat 168-172 te Rotterdam

In opdracht van Kroonenberg Groep is door IMd een ontwerp gemaakt voor de hoofddraagconstructie voor de verbouw. Het door Rijnboutt ontworpen plan omvat de herstructurering van het pand naar winkels en woningen. In het constructief ontwerp stond de combinatie tussen bestaand en nieuw centraal.

IMd Raadgevende Ingenieurs

Bij het constructieve ontwerp is zorgvuldig onderzocht welke stalen balken met tweedehands profielen uit andere gebouwen konden worden toegepast. In tegenstelling tot dat dit bouwmateriaal anders gerecycled zou worden, is het nu geupcycled. Er is totaal zo’n 27 ton staal, (ca. 100 staalprofielen), uit diverse slooppanden in Nederland in het pand verwerkt.

Er is onderzocht welke delen van de oude constructie konden worden gehandhaafd, en welke beter vervangen konden worden. De constructies van de drie panden waren ieder afzonderlijk opgebouwd en stonden niet met elkaar in verbinding. In de nieuwe situatie zijn de drie panden aan elkaar geschakeld, waarbij de begane grondvloer van de drie panden verbonden is. Hierbij is de gevel van de drie panden gehandhaafd, ten behoeve van het behoud van de naoorlogse architectuur.

Dit project zou je ‘het’ Nederlandse voorbeeldproject kunnen noemen van een toekomst waarin hergebruik van materialen de standaard wordt. Duurzaamheid is hier ook dubbel toegepast. Behalve dat de bestaande gevels zijn behouden, is bij het nieuwe skelet zoveel mogelijk gebruikgemaakt van al eerder gebruikte materialen. Dat is met volharding gebeurd. Dit project is het eerste tastbare bewijs van circulair bouwen met staal in een complexe renovatieopgave, met materialenpaspoort en al. Voor het experiment met een donorskelet is ‘geloof in’ nodig, en de aanjager van deze missie – de constructeur – verdient lof voor de continue speurtocht naar donormateriaal. Hoewel het staalvolume bescheiden is, toont zich meteen het hogere doel: minder grondstofverbruik. (Jury Nationale Duurzaamheidsprijs Staal 2020)

IMd Raadgevende Ingenieurs

 


 

Projectnaam: Het Hof van Cartesius te Utrecht
Adresgegevens: Werkspoortkwarter te Utrecht

In het Werkspoorkwartier in Utrecht verrijst Het Hof van Cartesius Utrecht: een nieuwe, groene werkplek waar creatieve, duurzame ondernemers zélf hun eigen werkruimte bouwen rondom een publieke binnentuin. Bijzonder aan het project is de inzet van een betonnen Donorskelet, een primeur in Europa. IMd gaat de uitdaging aan met Het Hof, door onderzoek te doen naar de inzet van dit Donorskelet.

IMd Raadgevende Ingenieurs

Door dit pilotproject wordt onderzocht hoe de circulaire sloopaannemer in de toekomst ook als bouwaannemer kan optreden. De ervaring en het uitsluiten, dan wel analyseren, van mogelijke risico’s voor het inzetten van een betonnen Donorskelet zullen de kosten in de toekomst kunnen verminderen.

Bij circulair bouwen ligt de nadruk nu vooral op het toekomstig gebruik van nieuwe bouwmaterialen, enerzijds door te ontwerpen voor hergebruik (design for disassembly), anderzijds door producten geschikt te maken voor recyclen; alles om de toekomstige stroom bouwafval te reduceren en het gebruik van primaire grondstoffen te verminderen. Bij het Hof van Cartesius gaat circulair bouwen nog een stap verder. De ambitie is om zoveel mogelijk te bouwen met gebruikte bouwmaterialen en zo de hoeveelheid bouwafval te reduceren.

In Het Hof van Cartesius wordt geëxperimenteerd met circulaire technieken en kleine ondernemers zullen zelf hun werkplek afbouwen met hergebruikte en groene bouwmaterialen.

IMd Raadgevende Ingenieurs

 


 

Projectnaam: Paviljoen Brienenoord
Adresgegevens: Eiland van Brienenoord te Rotterdam

Door Superuse Studios is met behulp van constructieve elementen uit een op de locatie aanwezige loods een nieuw paviljoen ontworpen en vormgegeven op Buitenplaats Brienenoord Eiland. Hierbij zijn met name de bestaande vakwerkspanten op een slimme en dynamische manier toegepast, om van een rechtlijnige opzet voor een loods een veelzijdig paviljoen te realiseren. Door IMd zijn in de hieruit volgende complexe constructieve oplossingen een aantal vereenvoudigingen doorgevoerd, waardoor het mogelijk werd om de constructieve veiligheid met simpele berekeningen te onderbouwen en daarnaast een goedkopere en slimmere constructie neer te zetten.

IMd Raadgevende Ingenieurs

 


 

Projectnaam: Biopartner te Leiden
Adresgegevens: Science Park te Leiden

In opdracht van Biopartner, de succesvolle incubatororganisatie op het Leiden Bio Science Park, wordt momenteel een 6200 m2 groot multifunctioneel centrum ontwikkeld met kantoren, laboratoria en ontmoetingsruimte.

IMd Raadgevende Ingenieurs heeft het constructief ontwerp opgesteld in nauwe samenspraak met de andere projectpartners.

Het bijzondere aan dit project is dat het dubbel-duurzaam is. Enerzijds wordt er gebruik gemaakt van de staalconstructie van een in de nabijheid gesloopt pand (donorskelet). Anderzijds is de constructie zodanig ontworpen dat deze eenvoudig te demonteren is na einde van de levensduur.

Met puin uit hetzelfde gesloopte buurpand is een low-tech groene gevel ontworpen, die het gebouw stevig verbindt met het maaiveld en een bodem is voor een diverse inheemse begroeiing.

IMd Raadgevende Ingenieurs