Projecten: OMRT

Projectnaam: Into the Woods – BOOMBuilds
Adresgegevens: Amersfoort, Leusterweg 300

Into the Woods is een nieuwe ontwikkellocatie in Amersfoort met een mix van residentiele gebouwen. OMRT heeft hierbinnen met het softwareproduct Olysis alle bouwfysica op stedenbouwkundig niveau en bouwkundige niveau berekend van conceptuele fase tot en met het definitief ontwerp. We waren hierbinnen de centrale rekenkern om alle facetten integraal te benaderen en met elkaar de perfecte balans hierin te vinden (ook naar andere stakeholders).

Advies/plan van aanpak:
We hebben studies gedaan op stedenbouwkundige niveau naar de zonlicht uren, de windsnelheden, hittestress en geluid intensiteiten. Op basis hiervan zijn de gebouwen optimaal geplaatst en is een geluidscherm ontworpen met zo min mogelijk materialisatie en een zo hoog mogelijk effect. Hierna zijn we op gebouwniveau betrokken geweest om de energiebalans volgens de BENG te optimaliseren in combinatie met geluid en daglicht.

Resultaat:
Het eindresultaat is een kwalitatief hoogstaand ontwerp dat volledig is bedacht door BOOMBuilds en Space&Matter, maar waarbij OMRT heeft gezorgd dat alle beslissingen data gedreven verlopen zijn en waardoor er vrijwel geen uitzoek en tekenwerk opnieuw gedaan moest worden. Door de juiste bouwfysische integratie vanaf de vroege fase zijn er vrijwel geen extra bouwkosten aan verbonden maar hebben alle betrokkenen wel mee kunnen denken in het plan. De gemeente was uitzonderlijk tevreden over het proces en het resultaat.