Vector-i

“Dit collectief kan significant verschil maken.”

Architect Ben van der Meer wilde graag zijn ideeën over duurzaam bouwen op zijn manier vertalen. En dus startte hij in 2015 zijn eigen bureau in Groningen: Vector-i. Hij leerde veel van zijn eerste project. Voor de gemeente Heerenveen ontwierp en maakte hij nagenoeg eigenhandig een fietsenkiosk, gemaakt van restmateriaal van de plaatselijke fietsindustrieel. Het was een driejarig en lastig traject door de vele tegenwerking die hij ondervond. Hij leerde vooral dat hij door moest gaan. En dat doet hij nog steeds, samen met zijn partners. Circulair.

“Wij voelen ons voorloper binnen de architectuur als het gaat over de transitie naar een circulaire bouwwereld. Vector-i doet alle moeite om circulair te ontwerpen en te bouwen. Daarom zoeken we projecten die op die manier te realiseren zijn. Opdrachtgevers die zelf bij ons aankloppen, proberen we te overtuigen van de meerwaarde van circulair bouwen. Maar als je het woord ‘circulair’ gebruikt, wordt het gesprek vaak anders. We voelen ons regelmatig roepers in de woestijn. Gelukkig zien  we daar verandering in komen, de gesprekken worden nu minder laconiek. Maar het kan nog veel beter. Daarom zijn wij blij met de oprichting van het Circular Design Collective (CDC). Dat biedt ons veel meer mogelijkheden. Een voorbeeld is het aanbod van circulaire grondstoffen. Met New Horizon als partner wordt de omvang veel groter. Daarbij oefent New Horizon veel meer invloed op de bouwindustrie uit dan wij.

Als collectief kunnen we veel meer bereiken en de impact groter maken. De partners binnen het CDC vormen een goede mix in het industrialiseren van de bouw met circulaire componenten. Onze uitdaging ligt vooral in het generiek maken van het circulaire gedachtengoed binnen de bouwsector. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de standaardisering van bouwcomponenten. Het zou mooi zijn als we onze klanten kunnen bedienen in hun vraag naar circulaire oplossingen, maar nog mooier is het als we een project boven verwachting van de klant kunt opleveren. Samen met onze CDC-partners gaan we dat doen, de samenwerking met hen is zeer inspirerend. Wij vinden het een beloning dat we meedoen, we zijn er trots op. Wij zijn ervan overtuigd dat we significant verschil kunnen maken.

Vector-i

Vector-i is een architectenbureau dat zich toelegt op het realiseren van een duurzame architectuur. Wij gaan bewust om met de impact van ons werk op de leefomgeving van iedereen, ruimtelijk maar ook sociaal, economisch en gezondheid. Schoonheid, functionaliteit en circulariteit zijn hierbij belangrijk. Samen met onze opdrachtgevers, adviseurs en andere betrokkenen zetten wij ons in voor een transparant proces en integraal project. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid.

Vector-i is gevestigd in Groningen en bestaat uit 3 partners, 5 werknemers en een uitgebreid netwerk van gelijkdenkende professionals.

vector-i architecten
www.vector-i.nl
Boterdiep 69-1
9712 LK, Groningen

Tel: +31 (0)6 577 849 58
Email: making@vector-i.nl

Henri van Hoeve
LinkedIn: linkedin.com/in/henri-van-hoeve-8931a626/
Email: henri@vector-i.nl
Mobiel: 06-25090794