New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen bij renovatie, transformatie of sloop. Wij laten het aanbod van de aanwezige grondstoffen en materialen voor hergebruik aansluiten op de marktvraag. Het resultaat? Een nieuwe, waardevolle oogst.
 


Connect
Wij staan schouder aan schouder met onze opdrachtgever. Zijn project bepaalt onze agenda.

Lees meer >>


Oogsten
Slopen wordt ontmantelen. Het besef dat sommige materialen serieus waarde hebben, is er al.

Lees meer >>


Distributie
Een marktplaats voor urban mined materials. Daar ligt onze kans én uitdaging. Grondstoffen en materialen.

Lees meer >>


Eindgebruik
Wij leveren producten aan consumenten en producenten die niet onderdoen voor reguliere producten en grondstoffen.

Lees meer >>
 

Wie we zijnWij zijn ondernemers met lef.

Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is. Dat doen we risicodragend. Enerzijds omdat we rotsvast geloven in de circulaire economie als nieuw economisch model. Anderzijds omdat we als risicodrager ook echt beslissingen kunnen nemen.

Wij zijn doeners. We zijn dus al volop bezig.


 
 
Visie en doelstellingen


"Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen meer waren.
Er ontstond simpelweg een aantrekkelijker alternatief".


 
 

Contact 
Visie en doelstellingen

“Het stenen tijdperk eindigde niet omdat er geen stenen meer waren. Er ontstond simpelweg een aantrekkelijker alternatief.”

Urban mining heeft de toekomst. Hoogwaardig hergebruik heeft de toekomst. Het slopen van (delen van) gebouwen wordt vooral gezien als een noodzakelijke maar vervelende kostenpost, een risico en een verstoring van het renovatie-, transformatie- of ontwikkelingsproces. Het kan anders volgens ons. Fundamenteel anders.

Het slopen van (delen van) gebouwen is van alle tijden. Omdat panden gedateerd zijn, niet meer voldoen aan de huidige eisen of simpelweg omdat een andere invulling nodig is op die plek. New Horizon Urban Mining creëert waarde uit de afvalstromen die daarbij vrijkomen. Wij hebben een groot aantal afnemers gemobiliseerd om uw sloopafval om te zetten in waarde. We kunnen uw grondstoffen dus goed gebruiken. Termen als ‘slopen’ en ‘afval’ bestaan in onze optiek dan ook niet, wij spreken over ‘ontmantelen’ en ‘grondstoffen’. Wij zien geen sloophout, wij zien nieuwe kozijnen, dakkapellen, tafels en vloeren.

Duurzaam slopen rendeert op zowel economisch, sociaal als ecologisch gebied. Ontmantelen en het circulair hergebruiken van grondstoffen biedt bijvoorbeeld mogelijkheden voor nieuwe projecten in de maakindustrie. Het is zeker niet duurder, neemt niet meer tijd, het is ongelofelijk veel leuker en daarbij duurzamer. Wij geloven zó in ons product dat we risicodragend ondernemen. Samen maken we een nieuwe horizon!

Doelstellingen

• Wij brengen circulaire economie risicodragend in de praktijk.

• Wij gaan langjarige samenwerkingen aan met opdrachtgevers en partners.

• Wij creëren een continue vraag naar grondstoffen die uit renovatie-, transformatie- en sloopprojecten voortkomen.

• Wij leveren een continue stroom aan grondstoffen vanuit stedelijke ontwikkelingen aan de maakindustrie.

X
Wie we zijn

Wij zijn ondernemers met lef.

Wij laten zien dat circulair ondernemen beter is. Dat doen we risicodragend. Enerzijds omdat we rotsvast geloven in de circulaire economie als nieuw economisch model. Anderzijds omdat we als risicodrager ook echt beslissingen kunnen nemen.

Wij zijn doeners. We zijn dus al volop bezig.

New Horizon Urban Mining is een netwerkorganisatie. Wij maken gebruik van bestaande- en nieuwe ondernemingen. Met deze organisatievorm kunnen we snel en effectief komen tot noodzakelijke schaalgrootte. We worden niet geremd door operationele beperkingen of door gevestigde belangen.

Om te komen tot een maximale impact van het nieuwe model dat we introduceren, beschikken we over unieke kennis op het gebied van grondstoffen, contract- en risicomanagement. Onze samenwerking in de ketens bestaat uit financiering en deelnemingen, maar ook uit branding, sales en management.

X
Eindgebruik

New Horizon Urban Mining levert producten aan consumenten en producenten die niet onderdoen voor reguliere producten en grondstoffen. Toch concurreren wij niet met onze materialen omdat ze duurzamer zijn. Immers, dat is een argument dat voor een veel te kleine groep de keuze bepaalt. Hoe concurreren we dan wel? Gewoon, door de fabricatie van hoogwaardige eindproducten. Met de duurzame component als mooie bonus. Op die manier krijgen we gegarandeerd een grote groep afnemers mee.

Nieuwe manier van denken
Onze manier van ondernemen, leidt ertoe dat onze opdrachtgevers en partners uit zullen gaan van waarden en niet meer van kosten. Zij gaan denken in ‘grondstoffen’ en niet meer in ‘afval’. Het is wat ons betreft zaak dat de consument en de industrie zich deze nieuwe manier van denken eigen maakt. Dat gaan we stimuleren door te hen laten zien hoe het ook kan. Want hergebruiken, is in alle opzichten beter.

Eindgebruik

X
Distributie

Een marktplaats voor urban mined materials. Daar ligt onze kans én uitdaging. Grondstoffen en materialen. Hoogwaardig hergebruiken is ons doel.

Afval kun je altijd kwijt. Zelfs in ons kleine, volle landje. Je betaalt en je bent er vanaf. Met een beetje geluk wordt een deel ervan nog gerecycled. Wij vinden dat een gemiste kans. New Horizon Urban Mining is beyond recyclen.

Aansluiting op de markt
Hergebruik vraagt om herdefiniëring van voorraad(beheer), grondstoffen en distributiestromen. Vindt er aanpassing of zelfs ontmanteling van vastgoed plaats? New Horizon Urban Mining laat het aanbod van de aanwezige grondstoffen en materialen aansluiten op de marktvraag. Daarmee is de tijd van afval kwijt willen voor zo laag mogelijke kosten definitief voorbij. Het systeem gaat kantelen naar het krijgen van een zo hoog mogelijke opbrengst.

Behoud van waarde
Met New Horizon Urban Mining breekt een nieuw tijdperk aan. Wij distribueren met behoud van waarde. Dat proces begint al ver voor de daadwerkelijke ontmanteling, zodat alles direct van de projectlocatie kan worden afgevoerd naar de juiste bestemming. Grondstoffen die we uit de bebouwde omgeving halen, worden deels verwerkt tot nieuwe bouwmaterialen, geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten. Voor een deel van de grondstoffen zijn andere bestemmingen nog interessanter. Deze worden omgezet naar consumentengoederen of worden gebruikt in andere industriële toepassingen.

Distributie1

X
Oogsten

Slopen wordt ontmantelen. Het besef dat sommige materialen serieus waarde hebben, is er al. Neem als voorbeeld het feit dat koperhoudende elementen beveiligd moeten worden in onze bebouwde omgeving. Vanuit die gedachte is het eigenlijk heel eenvoudig te beredeneren waarom slopen niet meer de juiste term is. Niemand gaat onvoorzichtig om met waardevolle zaken. Slopen wordt ontmantelen! Zo blijft de maximale waarde van elementen en grondstoffen behouden.

Waardevolle oogst
New Horizon haalt bruikbare materialen en grondstoffen uit gebouwen. Dat doen we op de ‘natuurlijke momenten’, zoals bij renovatie, transformatie of sloop van gebouwen. Dit vraagt om kennis, vaardigheden, een goede coördinatie en een slim oogstproces. Het resultaat? Een nieuwe, waardevolle oogst.

Oogsten1

X
Connect

Wij staan schouder aan schouder met onze opdrachtgever. Zijn project bepaalt onze agenda. Wij denken niet in sloopkranen, containers of stortkosten. Wij denken in continuïteit, samenwerking en hergebruik. Een duurzame connectie met opdrachtgevers is hierbij onontbeerlijk.

New Horizon Urban Mining is hoofdaannemer. Dit betekent dat wij risicodragend de totale regie voeren over de processen die nodig zijn om circulair te ontmantelen. Of deze ontmanteling plaatsvindt in het kader van een renovatie, transformatie of totaalsloop, wij zijn geïnteresseerd in de grondstoffen die daarbij vrij komen.

Ook de voor onze opdrachtgevers lastige onderdelen als asbestsanering of communicatie met de omgeving, maken integraal onderdeel uit van ons risicodragende aanbod.

Wij beheersen het proces tot in detail en nemen dan ook graag het risico over.

Actieve ondersteuning maakindustrie

Een andere verbinding die we maken, is die tussen vraag en aanbod. New Horizon ondersteunt actief bedrijven in de maakindustrie. Hierbij kan gedacht worden aan financiering, conceptontwikkeling, branding, sales, etc. Op die manier creëren we een blijvende vraag naar grondstoffen uit ontmanteling van gebouwen. Voor ons begint de kringloop daar. Wij bevorderen en creëren actief vraag naar grondstoffen, die (nu nog) in gebouwen aanwezig zijn. Dat maakt dat we voor deze materialen een gegarandeerde bestemming hebben. Van daaruit nemen we graag de ontmanteling van (delen van) gebouwen aan.

Connect1

X